Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kelč

Město Kelč
Kelč 5
Kelč, 756 43

Telefon:+420 571 665 910
+420 571 665 913
E-mail:schybolova@kelc.cz
Web:www.kelc.cz
 
 

Kelč se rozkládá na vyvýšeném jižním výběžku pahorkatiny, která odděluje údolí Bečvy mezi Hustopečemi n.Bečvou a Hranicemi od zvlněné krajiny v předhůří Hostýnských vrchů. Dnes je to málo známé venkovské město ležící mimo hlavní komunikace. Kelč prodělala velmi složitý sídelní a urbanistický vývoj a v tomto ohledu se řadí mezi nejzajímavější moravská města. Jako první vznikla lokalita Sázany, která je doložena již roku 1113. Další částí Kelče je tzv. Staré Město tvořící východní polovinu dnešní Kelče. Nové Město vzniklo pravděpodobně před rokem 1372. Nová Kelč je mimořádně malá městská lokace, omezená na protáhlé, ne zcela pravidelné obdélné náměstí s krátkými ortogonálními uličkami. Ostatní část města má vesnický ráz a půdorys nepravidelný. Po roce 1445 byla na okraji srázu jižně od východní strany náměstí postavena tvrz, která byla zapojena do obranné soustavy městečka. Její pozůstatky tvoří východní trakt nynějšího zámku. Tvrz zřejmě využil v letech 1579-1598 biskup Stanislav Pavlovský pro přestavbu na patrový renesanční zámek. V Kelči jsou dva kostely. Ve Starém Městě farní kostel sv.Petra a Pavla, který je doložen k roku 1270. V letech 1776-1784 byl postaven z pevného materiálu v barokním slohu. Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě, nedaleko náměstí vznikl pravděpodobně již ve středověku. Počátkem 17.století vyhořel a byl obnoven až v roce 1655. Znovu vyhořel v roce 1852 a byl obnoven v roce 1874.


Zástavba centra města byla dlouhou dobu z větší části dřevěná. Ještě na identifikační skice z roku 1830 je patrné, že z 33 domů na náměstí bylo pouze 10 postaveno z pevného materiálu.

Podle katastru z roku 1820 byly kromě zámku všechny domy přízemní. Teprve po roce 1848
začala výstavba patrových domů. Na katastrální mapě z roku 1889 jsou již všechny domy na náměstí a v okolí zděné. V 19.století byl význam Kelče zastíněn okolními městy. Město nemělo průmysl a když železniční trať nebyla přes Kelč vybudována , ztratila i významnou komunikační polohu. V průběhu 20.století se půdorysně Kelč nevyvíjela a počet domů se neměnil. Na počátku 20.století byly na náměstí přízemní i jednopatrové domy.

Město poškodilo v historii několik požárů. V roce 1861 vyhořel „vrchní rynek“ s podloubím,
dnešní náměstí Kelče. Starší zástavba byla zmodernizována, přesto je město hodnotným památkovým celkem s nenarušenou ojediněle složitou půdorysnou skladbou, jejíž dominantou jsou renesanční zámek a barokní kostel. V roce 1994 se Kelč stala opět městem.

Historie:

Okolí Kelče bylo osídleno již v mladší době kamenné lidem s lineární keramikou. První písemné zprávy pocházejí z roku 1131.Na vrcholu své slávy byla Kelč od roku 1251 za biskupa Bruna ze Šaumburku, který kromě dosavadního Starého Města Kelče ( kolem farního kostela ) založil Nové Město Kelč ( nynější Kelč ).Od roku 1400 do 1550 byla Kelč dávána v zástavu různým pánům, krátce město vlastnil uherský král Matyáš Korvín ( 1469 ) a král český a uherský Vladislav II ( 1493 ).Za válek koncem 14. století a především husitských válek byla Kelč zpustošena. Hospodářské postavení se začíná zlepšovat až v 16. století, kdy bylo zčásti sceleno biskupské panství.Velkým úspěchem města bylo získání pivovaru, dále pak vznik prvních řemeslnických cechů.Rozkvět Kelče ukončila třicetiletá válka v první polovině 17. století.
V roce 1954 byl Kelči odebrán titul město. Kelč ho získala zpět až v roce 1994. Od roku 1980 jsou ke Kelči připojeny sousední obce – místní části : Němetice, Komárovice, Lhota a Babice.

Současnost:

Město Kelč jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska započalo s koncepční obnovou v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 1996. V uplynulých letech je tak možno ve městě zaregistrovat postupné zlepšení prostředí města, jeho vzhledu, stavu jednotlivých památkových objektů i demografické skladby obyvatelstva. Příklad Kelče ukazuje výsledek praktické aplikace moderních zásad památkové péče v praxi malého historického města.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko - www.meziricsko.cz
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s. - www.maskls.cz
zámek
kostel sv. Petra a Pavla a fara
základní škola
od základní školy k náměstí
základní škola
vlajka Kelc
Kelč ZNAK
Kelč od Lhoty
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load