Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Městské muzeum Čáslav

Husova 291
Čáslav, 286 01

Bezbariérový přístup: ne
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Památka místního významu
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: IV.-X. Po zavřeno, Út–Ne a svátky 9-11, 12-17 hod.

Web:http://muzeumcaslav.cz/
Jedno z nejstarších venkovských muzeí v Čechách z roku 1884.
 
 

Nejstarší dochovaná přírodovědná expozice s 980 vystavenými exponáty, archeologická expozice, vzácná sbírka harrachovského skla, národopisná expozice, pravěká expozice.

MOBILIÁŘ MĚSTSKÉHO MUZEA A KNIHOVNY ČÁSLAV PROHLÁŠEN MINISTERSTVEM KULTURY ČR KULTURNÍ PAMÁTKOU

Příspěvková organizace města Čáslav – Městské muzeum a knihovna Čáslav, oprávněná nakládat s majetkem Městského muzea Čáslav, předložilo Ministerstvu kultury ČR dne 10.12.2013  podnět na doprohlášení movitých částí této kulturní památky za kulturní památku.

Předmětem návrhu byl původní  mobiliář  přírodovědné a uměleckoprůmyslové expozice, dva lustry, ukázka umělecko-řemeslné práce původního vybavení budovy muzea a obraz – dobový portrét Josefa Kaunického – mecenáše čáslavské sbírky. Uvedené předměty vykazují v současné době vzhledem ke své autenticitě a dobré míře dochování, značný rozsah památkových hodnot. Historicky jsou nedílně spojené s budovou čáslavského muzea a jejími sbírkami.

Trochu historie…….

15. března 1864 byl v Čáslavi založen první muzejní spolek Včela Čáslavská, spolek, který byl nejvýznamnějším a vlastně jediným výrazným představitelem vývoje skutečných regionálních muzeí v českých zemích. Spolková činnost v  začátcích byla velmi aktivní, sbírek přibývalo  a proto se na své valné hromadě rozhodla  Záložna Čáslavská ze svého rezervního fondu postavit „ dům pro muzeum městské i muzeum Včely Čáslavské “. Budova dle projektu ing. Fr. Tetřeva byla postavena v roce 1884 během jedenácti měsíců, v novorenesančním slohu s kopulí, která nese symbol české státnosti, zlacenou kopii Svatováclavské koruny. Do budovy byly přeneseny bohaté přírodovědné sbírky darované městu od Josefa Kaunického a sbírky shromážděné muzejním spolkem. Obě tyto složky po dlouhé období pracovaly zcela odděleně. Sloučeny byly až v roce 1910.

Mecenáš muzea Josef Kaunický ( 1820 – 1908), pocházel z nedalekých Černín, zakoupil a daroval Čáslavi rozsáhlou sbírku přírodnin ( cca za 80.000 zlatých ), které  uspořil během svého působení ve funkci správce velké londýnské továrny na výrobu pian. Sbírku tvoří okolo 950 exponátů…..najdeme  zde převážně dermoplastické preparáty savců, ptáků, plazů, ryb a obojživelníků .  Podstatnou část sbírky Kaunický získal od českých cestovatelů Holuba, Vráze, Kořenovského a Topiče. Ve své době se tak stal nejenom evropsky uznávaným odborníkem ve své profesi ladiče a stavitele pian, ale i osobností propagující tehdejší nejmodernější směry v oblasti přírodovědných poznatků. Inspirujícím vzorem pro uložení exponátů se mu staly stylové vitríny s charakteristickými tordovanými sloupky podle vzoru Britského muzea v Londýně, zejména interiéry tzv. The Weston Hall“ z let 1845 -1847. Tyto vitríny nechal vyrobit u čáslavského truhláře. Nad vstupem do této expozice se nachází  původní  nápis  „MUZEUM KAUNICKÉHO-majetek kr. města Čáslavi“.

V druhém, menším sále s heraldickou výzdobou a znaky „ Včely Čáslavské“, najdeme umělecko-průmyslovou expozici. Zde v dobových vitrínách vystavujeme kolekci skla, kterou Kaunický zakoupil od hraběte Harracha.  Vitríny samy o sobě jsou památkově hodnotným souborem stylového nábytku konce 19. st. a významnou ukázkou dobové umělecko-řemeslné práce.

Dále Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku obraz s rámem – portrét Josefa Kaunického od malíře Jana Vysekala, který je velmi kvalitním malířským dílem a je dokladem českého malířství 19. století, ale rovněž vzácnou podobiznou osobnosti, která zaujímá v dějinách čáslavského muzea nezastupitelné místo.

Rovněž oba dva lustry jsou velmi kvalitními umělecko- řemeslnými pracemi z konce 19. století. Představují do dnešní doby autenticky dochovanou součást původní výzdoby reprezentativních prostorů muzea.

A na závěr trochu citace : z  vyjádření   Prof. PhDr. Petra Charváta, DrSC.,….Výstavní sál je překrásně malován a pro svou malebnost, pestrost a bohatost si vysloužil přezdívku „ malé národní muzeum“. Dnes je tato expozice dokladem způsobu prezentace muzejních sbírek 19. století. Tak představují sbírky Městského muzea v Čáslavi vedle unikátní dokumentace minulosti města a jeho zázemí také památník úsilí generací českých badatelů a osvětových pracovníků, kteří nelitovali námahy ani nákladů, aby kulturní prostředí města, se kterým se cítili osudově spojeni ozdobili a zvelebili…….

Čáslavské muzeum se spolkem Včely čáslavské svojí aktivní činností představovalo jedno z nejvýznamnějších regionálních muzeí a dnes je již cenným dokladem muzejnictví konce 2. pol. 19. století.


Soňa Dedíková


Kultrurní památka
Budova muzea
51ecd4e1eb4a063f8b510500[1]
Národopisná expozice
mobiliář
muz01
zoologie
12 Expozice Muzeum@JanaVyŔÝtalovß
sklo
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load