Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
Karlovy Vary, 360 01

Telefon:+420 353 118 111
E-mail:posta@mmkv.cz
Web:www.karlovyvary.cz
 
 

Karlovy Vary leží v nejzápadnějším regionu České republiky nedaleko hranic s Bavorskem a Saskem 13O km západně od Prahy na soutoku řek Teplá a Ohře. Karlovy Vary jsou největšími a nejslavnějšími lázněmi v České republice. Četnost výskytu léčivých minerálních pramenů v tomto regionu nemá ve světě obdoby.


Vznik a vývoj Karlových Varů byl vždy nerozlučně spjat s blahodárnými léčivými účinky jejich teplých minerálních pramenů. Ty poznamenaly dějiny, architekturu, ekonomiku i celkového ducha města. Lázeňské město obklopuje romantická hornatá krajina podhůří Krušných hor. Po zalesněných úbočích vedou kilometry lesních stezek, nabízejících množství nádherných procházek a panoramatických pohledů do lázeňského údolí. K lesku lázeňského a společenského života patří i tradiční výroba křišťálového skla a porcelánu či pořádání nejrůznějších festivalů a koncertů.

Díky teplým léčivým pramenům se sláva Karlových Varů rozšířila do celého světa. V lázních vyvěrá přes 80 výronů termální vody a z toho čtrnáct pramenů je využíváno pro léčivé účely. Nejsilnějším a nejznámějším pramenem je Vřídlo vyvěrající z hloubky přibližně dvou až tří tisíc metrů. Teplota vřídelní vody dosahuje sedmdesáti tří stupňů Celsia. Teplota ostatních pramenů se pohybuje v rozmezí od třiceti osmi do šedesáti tří stupňů Celsia. Prameny léčí především poruchy metabolismu, ale využívá se jich také k inhalacím a koupelím.

Historie:

Karlovy Vary jsou největšími a nejslavnějšími českými lázněmi. Svou tradicí a kvalitou přírodních léčivých zdrojů a klientelou z celého světa se řadí mezi světové lázně
Vznik stálého osídlení se datuje kolem roku 1350. Psaná historie vřídelního města začíná 14. srpnem 1370, kdy římský císař a český král Karel IV. povýšil město Wary na královské město Karlowy Wary.

Dnešní stav města a jeho památkové zóny je výsledkem historického mnohasetletého vývoje. Zástavba se vyvinula kolem jádrového prostoru Vřídla, tržiště, kostela, hrádku (Zámecká věž) a podél břehů říčky Teplé. První lázeňské budovy vznikaly od 2. čtvrtiny 16.století. Růst města byl ztížen častými požáry a povodněmi. Díky lázeňské funkci však byly domy vždy relativně rychle obnovovány. Punc světovosti získaly Karlovy Vary jako lázně již v období vrcholného baroka. Karlovy Vary si vytvářely image idylického města pohody, odpočinku a bezstarostného života. Ve 2. polovině 19. stol. a počátkem 20. stol. proběhl prudký stavební rozvoj města, který předurčil současnou podobu jeho centrální a lázeňské části. Město se rozšířilo až k ústí Teplé a ke břehu Ohře. Původní barokní a klasicistní domy byly zejména v poslední čtvrtině 19. stol. vystřídány slohově eklektickými objekty s vyšší podlažností. Prudký nárůst počtu návštěvníků a jejich mezinárodní složení si vyžádal výstavbu mnoha veřejných budov zejména lázeňských - kolonád, lázní (balneoterapeutických zařízení nebo budov s balneoprovozy), ubytovacích zařízení, církevních staveb, divadla, víceúčelových sálů a hotelů. V meziválečném období bylo z významnějších počinů pro potřeby rozvoje města vybudováno letiště a nové golfové hřiště v Olšových Vratech, nová plnírna minerálních vod, další balneoprovoz, obchodní akademie a střední škola keramická. V Březové byla postavena přehrada na Teplé pro ochranu města před velkými vodami. Byly připojeny další dosud urbanisticky nesrostlé městské části – Tuhnice, Drahovice, a také Rybáře na druhém břehu Ohře. Před 2. světovou válkou tak dosáhlo město nejvyššího počtu obyvatel (64.000, převážně německé národnosti). Za 2. světové války bylo město postiženo bombardováním (Rybáře, horní nádraží). Poválečný odsun převážné většiny německého obyvatelstva znamenal výrazný zásah do vývoje města. Kontroverzními urbanistickými počiny z let 60. a 70. se stala zejména výšková stavba hotelu Thermal a stavba Vřídelní kolonády.

Současnost:

Město Karlovy Vary leží na soutoku řek Teplá a Ohře na okraji Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v západních Čechách. Městská práva byla královskému městu udělena českým králem a římským císařem Karlem IV. v roce 1370. Díky podzemním pramenům jsou Karlovy Vary našimi nejstaršími a největšími světoznámými lázněmi. Karlovarské horké prameny mají vydatnost 2 tisíce litrů za minutu a za 24 hodin vynesou na povrch kolem 18 tun minerálních solí. Léčivé horké minerální prameny se dostávají na povrch z hloubky 2000 metrů. Používají se k pitným léčbám, k léčbě koupelemi, inhalacemi a mnoha dalším procedurám. Další přírodní léčivé zdroje (přírodní plyn, slatina, rašelina atd.) se využívají rovněž v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými metodami.
Statutární město Karlovy Vary leží v západní části České republiky na soutoku Teplé s Ohří. Správní území města zahrnuje vlastní jádrové město (jeho městské části Karlovy Vary, Tuhnice, Drahovice, Rybáře, Bohatice, Dvory) a další městské části Stará Role, Doubí, Tašovice, Počerny, Čankov, Rosnice, Sedlec, Olšová Vrata a Cihelny. Město Karlovy Vary je největším a po Teplicích nejstarším lázeňským místem v ČR. Je přirozeným centrem Karlovarského kraje. Jsou lázeňským místem, které zároveň plní funkci střediska cestovního ruchu, kulturního, společenského a v poslední době i sportovního střediska mezinárodního a celostátního významu.
Město má rovněž rozvinutou tradiční výrobu (průmysl) a je významným dopravním uzlem.
Lázeňství v K. Varech má dlouholetou tradici a jako léčebný i vědní obor v minulosti dosáhlo evropského věhlasu. Lázeňství je také komplexem ekonomických činností různých odvětví a oborů, které svými výkony vytvářejí materiální podmínky pro lázeňskou léčbu a zabezpečují uspokojování potřeb lázeňských hostů. Oprávněně lze tedy lázeňství chápat jako významnou ekonomickou aktivitu, která vedle přínosů pro veřejné zdraví má i nesporné ekonomické výsledky. Lázeňství je významným zdrojem tvorby HDP – díky příjmům od zahraničních i tuzemských lázeňských hostů.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí ČR
Sdružení lázeňských míst ČR 

Panorama Karlovy Vary
Mlýnská kolonáda
Mlýnská kolonáda - večerní pohled
Sadová kolonáda
Zámecká věž (Zámecký vrch)
Morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Zámeckém vrchu
Kamzík
Císařské lázně (Lázně I)
Japonská zahrada
Dvořákovy sady
znak Karlovy Vary (znak)
vlajka Karlovy Vary (CZE)
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load