Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kadaň

Město Kadaň
Mírové náměstí 1
Kadaň, 432 01

Telefon:+420 474 319 500
E-mail:e-podatelna@mesto-kadan.cz
Web:www.mesto-kadan.cz
Osmnáctitisícové město Kadaň se nachází v kraji, kde řeka Ohře opouští sevření Krušných a Doupovských hor. Nejstarší královské město Kadaň je městem moderním, pohostinným a slouží jako cíl turistických cest i pro mnohé obchodní partnery a cestovní kanceláře. Kadaň získala statut svobodného královského města kolem roku 1259. Vrcholného rozkvětu zaznamenala Kadaň jako středověké město za vlády císaře Karla IV. Nicméně dnešní tvář historického městského jádra zdobí nebývalé množství nádherných měšťanských domů, církevních staveb i zbytků středověkého opevnění. Ne nadarmo je historická část Kadaně od roku 1978 městskou památkovou rezervací.
 
 

Královské město Kadaň má bohatou historii. Osídlení dnešního území Kadaně sahá do velmi dávné minulosti. Archeologické nálezy dosvědčují, že první člověk se zde usadil asi před šestnácti tisíci lety. Kolem roku 1259 byla Kadaň králem Přemyslem Otakarem II. povýšena na svobodné královské město. Největšímu rozkvětu došlo za vlády Karla IV., který udělil městu roku 1366 právo úplné samosprávy a právo konání trhu na den Povýšení sv. Kříže. 

Ve dvacátých letech 16. století začaly do Kadaně pronikat myšlenky německé reformace, jejímž duchovním otcem byl augustiniánský mnich Martin Luther. Koncem června 1534 se Kadaň stala místem setkání římského a českého krále Ferdinanda I. s předními politiky Svaté říše římské ve věci Uzavřené politické dohody vstoupily do dějin pod názvem „Kadaňský mír“. Po vzplanutí českého stavovského povstání proti Habsburkům (1618) došlo v Kadani ke drancování kostelů, které patřily římské (katolické) církvi. Po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 proběhly také v Kadani a okolí konfiskace majetku a násilná rekatolizace převážně utrakvistického (luteránského) obyvatelstva. Během tzv. třicetileté války (1618 - 1648) byla Kadaň několikrát vydrancována cizími i domácími vojsky. Dne 14. října 1742 se u Františkánského kláštera na předměstí Kadaně strhla bitva mezi nepřátelským francouzským vojskem a uherskými a chorvatskými oddíly císařovny Marie Terezie, v níž byli Francouzi poraženi. Roku 1746 v Kadani znovu hořelo. Po požáru byla řada soukromých i veřejných budov obnovena a přestavěna péčí kadaňského architekta Johanna Christopha Kosche. Dne 2. května roku 1750 vydala císařovna Marie Terezie rozkaz k přebudování pustnoucího kadaňského hradu na kasárny. Jeho přestavba pro vojenské účely trvala do roku 1755. Dne 14. října 1779 navštívil svobodné královské město Kadaň císař Josef II.

Současnost:

Po roce 1990 došlo k rozsáhlé přeměně nejen historického centra, ale i objektů stojících mimo něj. Opravou prošla také radnice včetně radniční věže. V přízemních prostorách, které dříve sloužívaly jako skladiště, byly zřízeny expoziční prostory, kde se od roku 1993 konají pravidelně konají výstavy. Turistické informační centrum sídlí i historické budově na pěší zóně (ulice Jana Švermy č.p.7)

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

- Euroregion Krušnohoří

- Destinační agentura Dolní Poohří


Turistické informační centrum Kadaň

Adresa: Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
Telefon: + 420 474 319 550
Mobil: +420 725 763 497
E-Mail: infocentrum1@mesto-kadan.cz
WWW: http://www.kadan.eu

Nabídka některých služeb v Turistickém informačním centru Kadaň:

 • informace o kulturních, společenských a sportovních akcích
 • informace o památkách a turistických zajímavostech v Kadani a okolí
 • informace o stravování, ubytování a dopravě
 • zprostředkování průvodcovské činnosti
 • prodej informačních materiálů, upomínkových předmětů, turistických potřeb, knižních publikací o Kadani
 • prodej parkovacích hodin
 • prodej a příjem inzerce – Kadaňské noviny
 • prodej vstupenek na kulturní akce v Kadani a okolí 
 • zajištění výpisů z databáze Czech POINT
 • zajištění informačního systému Datových Schránek
 • dětský koutek
 • úschovna kol a zavazadel
 • půjčovna jízdních kol a elektrokol
 • provoz veřejného WC
 • nabídka expozic - Galerie Karla Havlíčka, Galerie městské památkové rezervace a reprezentačních výstavních prostor

Akce

26.11.2022 od 10:00 do 18:00 hodin

Advent v Kadani 2022

Rozsvícení první adventní svíce a vánočního stromu
Všechny akce

Související články

Městská radnice
Katova ulička
Františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků
panorama Kadaně
Kadaňský hrad
cyklostezka Kadaň-Klášterec nad Ohří Lávka Vítka Brandy
Nábřeží Maxipsa Fíka
Mikulovická brána (Svatá)
Žatecký barbakán
kostel Povýšení sv. kříže
Bašta
sloup Nejsvětější trojice
znak Kadaň
Mírové náměstí
Vlajka Kadaň
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load