Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Jihlava

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
Jihlava, 586 01

Telefon:+420 567 167 111
Web:www.jihlava.cz/
 
 

Město vzniklo na historické česko-moravské hranici (doposud jsou dochovány všechny čtyři hraniční kameny z dob Marie Terezie). První zmínka o osadě jménem Jihlava pochází z roku 1233, kdy olomoucký biskup Robert potvrdil převod zboží řádu německých rytířů do vlastnictví želivského kláštera.


Jihlava leží na 49°23° severní šířky a 15°35° východní délky. Rozkládá se na ploše 8.785 ha, kde ke dni 31.12.2011žilo 50 669 obyvatel. Průměrná nadmořská výška je 520 m n.m. Nejvyšším bodem je vrch Ve stráních 671 m n.m., ležící v katastru osady Vysoká asi 6 km JZ od centra. Nejnižším bodem města je řeka Jihlava u helenínského mostu: 469 m n.m. Do roku 1945 tvořila Jihlava spolu se svým okolím druhou největší německou jazykovou enklávu na území českých zemí. V období komunismu byly k Jihlavě připojeny i obce náležící do Čech a v roce 1960 se Jihlava stala okresním městem Jihomoravského kraje s krajským městem Brnem. V roce 2000 se Jihlava stala krajským městem Kraje Vysočina.

Historie:

Uprostřed rozsáhlé kopcovité, lesnaté a rybničnaté Českomoravské vrchoviny, po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou, leží starobylé město Jihlava, nejstarší horní město českých zemí. Na konci 12. století je na návrší nad řekou Jihlavou historicky doložena slovanská vesnice s kostelíkem sv. Jana Křtitele. Stala se východištěm kolonizace kraje, neobyčejně urychlené nálezem stříbrných rud koncem 40. let 13. století. Stříbrná horečka sem přivedla horníky, řemeslníky a obchodníky z celé Evropy. Malá vesnice jejich náporu a potřebám nestačila, a proto se začalo na protějším břehu řeky budovat nové město. Bohatství plynoucí z dolování se projevilo zejména velkorysostí jeho založení. Téměř současně byly stavěny tři hlavní církevní stavby. Královská privilegia zaručovala městu prosperitu a Jihlava se brzy stala jedním z nejmocnějších měst království. Poprvé ve střední Evropě zde bylo vedle městského práva kodifikováno horní právo, po dlouhá staletí byla Jihlava sídlem vrchního horního soudu. Význam těžby stříbra poklesl koncem 14. století. Hospodářský vývoj města již v té době zajišťoval obchod a řemeslná výroba, zejména soukenictví se na tři století stává rozhodujícím hospodářským odvětvím. Velký požár města v roce 1523 ukončil středověkou etapu výstavby města, které bylo obnoveno v renesančním stylu. Město velmi utrpělo za švédské okupace během třicetileté války. Byla vypálena předměstí, pobořena většina domů, ve městě zbyla pouhá osmina obyvatel. Město bylo obnoveno v barokním duchu. Další etapa rozvoje se uskutečnila opět ve znamení sukna. Císařovna Marie Terezie do města pozvala nizozemské soukeníky, jejichž zkušenosti vedly ke zdokonalení výroby. Ve druhé polovině 18. století byla Jihlava druhým největším producentem sukna v monarchii. Počátkem 19. století se bourají městské brány s úzkými průjezdy, průčelí domů jsou upravována klasicistně. Město Jihlava se v současné době prezentuje jako historické a kulturní centrum.
http://tic.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100399&id=1001&p1=1014

Současnost:


V důsledku vítězství protinacistických sil v 2. světové válce, se Jihlava po odsunu 16.000 Němců z města, stává poprvé ve svých dějinách čistě českým městem. Společenský a kulturní život je však po roce 1948 značně omezován totalitním režimem. I přes určité úspěchy např. v řešení dopravy ve městě, je silně zanedbávána údržba a opravy nesmírně cenného historického jádra. Situace se poněkud zlepšila až po roce 1982, kdy Jihlava získala statut městské památkové rezervace.
Program celkové regenerace MPR Jihlava, který byl vypracován v roce 1994 a zahrnuje komplexní obnovu historického jádra, jednotlivých objektů i technické infrastruktury, se daří úspěšně plnit až do dnešních dnů.
Po nedlouhé, ale náročné přestavbě, bylo v roce 2008 opět oficiálně otevřeno městské kino Dukla. Kino nyní disponuje promítacími sály o kapacitě 160 a 60 míst, jsou vybaveny moderní obrazovkou, zvukovou a tlumočnickou technikou a od podzimu 2012 je ve větším sále instalována digitální promítací technologie. Exteriéry kina byly zachovány v původní podobě, zásadní změnou prošel pouze interiér budovy. Kino slouží nejen k běžnému promítání, ale i pro potřeby Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, který se v našem městě každoročně odehrává. Rekonstrukce proběhla za finanční podpory ministerstva kultury.

K realizaci mnoha významných projektů došlo v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, který byl schválen v roce 2008 a umožnil městu efektivní čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Realizované projekty byly zaměřeny na dvě tematické oblasti. V souvislosti se zlepšením kvality infrastruktury veřejných služeb v oblasti vzdělávání, sportu a sociální péče byla vybudována například nová Mateřská škola Demlova s kapacitou pro sto dětí, dále probíhá rekonstrukce objektu Denního a týdenního stacionáře a zároveň je dokončována rekonstrukce Základní umělecké školy. Od jara 2013 bude nabídka pro trávení volného času ve městě rozšířena o nově vybudované Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova.

Druhá tematická oblast Integrovaného plánu rozvoje města byla zaměřena na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, v okrajových částech města a v městské památkové rezervaci. V historickém centru Jihlavy tak vznikl nový Park Gustava Mahlera s vodními prvky, kamennými skulpturami a zabudovanými pozůstatky židovské synagogy, kterou v roce 1939 vypálili nacisté. V parku Malý Heulos byl vybudován prostor pro aktivní trávení volného času dětí i dospělých a regenerována byla také veřejná prostranství na sídlišti Královský vršek. Dalším připravovaným projektem je revitalizace sídliště Březinova a probíhají úpravy městských částí Pístov a Pávov.
Městu se též daří úspěšně budovat rozsáhlou síť cyklostezek. Svazku obcí, jehož členem je i město Jihlava, se podařilo získat evropské peníze na vybudování mezinárodní cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs, jež povede z Jihlavy, přes Luka nad Jihlavou, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Jemnici až do rakouského města Raabs an der Thaya. V současné době jsou dílčí úseky trasy tvořící přibližně třetinu celkové délky vybudovány jako cyklostezky. Kromě toho mají cyklisté ve městě možnost využít téměř 270 km tras vyznačených v rámci projektu Stříbrné pomezí, který Jihlava uskutečnila ve spolupráci s okolními obcemi.  S oblastí cestovního ruchu byly spojeny realizované projekty „Turisté, vítejte v Jihlavě“ a „Poznejte Gustava Mahlera určené k rozvoji cestovního ruchu a zároveň podporující aktivity související s památkou Gustava Mahlera. Turisticky vyhledávaným cílem je ZOO Jihlava rozkládající se v bezprostřední blízkosti historického jádra města a v letních měsících přitahuje pozornost návštěvníků aqvapark Vodní ráj.

Systematická práce při zavádění místní Agendy 21 přinesla městu ocenění i na mezinárodní úrovni v rámci soutěže LivCom (The International Awards for Liveable Communities). Odborná mezinárodní porota hodnotí přístup měst k jednotlivým kritériím udržitelného rozvoje, kterými jsou zlepšování stavu krajiny, péče o kulturní dědictví, nejlepší environmentální postupy, zapojování veřejnosti do rozvoje města, zdravý životní styl a strategické plánování. Jihlava se této soutěže úspěšně zúčastnila již v minulosti. V roce 2009 se finále soutěže konalo v Plzni a Jihlava zde získala cenu za naplnění kritéria zlepšování stavu krajiny. V roce 2011 vybojovala Jihlava v jihokorejském Soulu 3. místo a stříbrnou cenu v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli. V roce 2012 proběhlo finále ve Spojených arabských emirátech ve městě Al Ain a město získalo 3. místo a zlatou cenu v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli, dále zlatou cenu za plnění kritéria „Strategické plánování“ a bronzovou cenu za přihlášený projekt Centrum environmentální výchovy.

K výměně mezinárodních zkušeností přispívá rovněž partnerství s městy Purmerend  /Nizozemí/, Heidenheim /Německo/ a Užhorod /Ukrajina/.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí ČR (http://www.smocr.cz/), (http://www.risy.cz/mikroregiony_kraj_vysocina), Sdružení obcí Vysočiny (http://www.obcevysociny.cz/), Dobrovolný svazek obcí „Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs“ (http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=463747&query=raabs), Národní síť zdravých měst ČR (http://www.nszm.cz/index.shtml)
brana celek
brana prapor gm
kriz inter1
jakub z namesti1
kriz mrak
Jihlava
Jihlava
Jihlava
vlajka Jihlava
znak Jihlava
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load