Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Jáchymov

Město Jáchymov
nám. Republiky 1
Jáchymov, 362 51

Telefon:+420 353 808 111
E-mail:podatelna@mestojachymov.cz
Web:www.mestojachymov.cz
Jáchymov, lázeňské městečko s necelými třemi tisíci obyvatel, leží na severozápadním okraji Čech a je součástí Karlovarského kraje. Nedaleko města vystupuje mohutný hřbet hory Klínovec. Nadmořská výška města je v dolní části 560 m.n.m. a v horní části 750 m.n.m. Je zde podhorské klima, v zimě drsnější. Jižní svah Krušných hor, do kterého je město vklíněno, jej chrání proti severním větrům. Město je na silničním tahu spojujícím severní oblast západních Čech se Spolkovou republikou Německo a je právem nazýváno branou Krušných hor. Město prvních radonových lázní s bohatou hornickou minulostí (stříbro, uran) a ražbou tolarů, nabízí vhodné podmínky pro zimní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku. Malebné přírodní okolí má zázemí pro individuální, rodinnou a skupinovou rekreaci (školy v přírodě, ozdravné pobyty, poznávací zájezdy). Město obhospodařuje dva katastry: Jáchymov se 4738 ha a Popov s 337 ha. Celková plocha obou katastrů je tedy 5075 ha. Jáchymovsko jako součást \"Hornické kulturní krajiny Krušnohoří\" je předmětem společného německo-českého návrhu na zápis této krajiny do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 
 


Na začátku 16. století bylo ve zdejším údolí nalezeno bohaté ložisko stříbra, proto se roku 1516 majitel ostrovského panství hrabě Štěpán Šlik rozhodl, na místě osady Konradsgrün založit město. Dostalo příznačný název Údolí - Thal, patrně již o rok později přijmulo jméno sv. Jáchyma, St. Joachimsthal - Jáchymov. Nově založené město bylo v roce 1520 českým králem Ludvíkem Jagellonským povýšeno na město svobodné a královské. Bohatá naleziště kvalitního stříbra přilákala řadu prospektorů a horníků nejen z Čech, ale také za Saska, Tyrol a Porýní. Počet obyvatel rostl, v roce 1534 má Jáchymov přes 18 000 obyvatel a stává se druhým nejlidnatějším městem v Čechách.

Z jáchymovského stříbra se zde také razily peníze. V mincovně hrabat Šliků začala historie mince označované podle místa původu ,,Thaler" - tolar, od jehož názvu je odvozen i dnešní dolar.
Bohaté naleziště přilákalo i celou řadu umělců a význačných učenců. Jáchymov se stal jedním z center renesance a vzdělanosti v Království českém. Za všechny jmenujme Georgia Agricolu, který ve městě působil v letech 1527 - 1531 jako lékař. Byl zakladatelem moderní mineralogie a montánní vědy.
Jáchymov jako centrum humanismu a renesance dodnes připomíná knihovna latinské školy s celou řadou cenných tisků. Některé z nich jsou vystaveny v budově bývalé Královské mincovny, dnešním muzeu.

Na slávu jáchymovského hornictví navázala báňská škola v Jáchymově, zřízená císařským dekretem roku 1716. Jednalo se o první svého druhu v habsburské monarchii. V 18. století se zde kromě stříbra těžilo olovo, arsen, nikl, kobalt, bismut a v okolí města i cín.

Osudovou surovinou se pro Jáchymov stal smolinec. Nerost, který horníci nalézali tam, kde již nebylo stříbro, odtud jeho název. Používal  se k barvení skla na žluto a na zeleno, výroba uranových barev ve státní továrně vedla k novému rozkvětu města. Z odpadu při výrobě barev objevili roku 1898 manželé Curieovi chemické prvky polonium a radium. Jáchymov získal monopol na výrobu radia, který si udržel až do počátku 1. světové války. K obnovení světového významu přispěl i objev radioaktivity jáchymovských důlních vod. Roku 1906 byly v Jáchymově založeny první radonové lázně na světě.

Roku 1918 se Jáchymov stal součástí nově vzniklého Československa. Za první republiky jej navštívila řada známých oobností. Roku 1925 Marie Curie-Sklodowská, která sfárala i do dolu Svornost. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl v Jáchymově dokonce sedmkrát. Roku 1938 byl Jáchymov připojen k nacistickému Německu, za druhé světové války sloužily lázeňské budovy jako lazarety. Po druhé světové válce je z města vysídleno německé obyvatelstvo a do města přichází nový obyvatelé.

Jáchymov se v padesátých letech 20. století stává synonymem pro rabování uranu a komunistické pracovní tábory - známé Jáchymovské peklo. Lidé odsouzení ve vykonstruovaných politických procesech zde byli nuceni pracovat v nelidských podmínkách. Byli vystaveni drsným klimatickým podmínkám Krušných hor, sadistickým dozorcům a spoluvězňům a v neposlední řadě i radioaktivnímu záření. Označení mukl - muž určení k likvidaci hovoří za vše. Po sametové revoluci se lidé každým rokem setkávají k uctění památky těch, kteří zde zahynuli.

Po zrušení pracovních táborů a uzavřené zóny se ve městě na počátku šedesátých let 20. století opět rozvíjí lázeňství. Lázně jsou vyhledávány lidmi nejen z České republiky, ale z celého světa. Jáchymov se ve své historii musel vyrovnat s nejedním odlivem svých obyvatel, musel překonat řadu překážek a pádů. Slavnou minulost města připomíná řada kulturních památek a hodnotných staveb v městské památkové zóně, která byla vyhlášena v roce 1992. Komunistický režim a bohužel i někteří jejich dnešní majitelé, kteří ve městě nebydlí a historické budovy získali po sametové revoluci, je přivedli do stavu v jakém jsou dnes. Mnoho staveb také již navždy zmizelo z obrazu města. Jáchymov však získává na prahu nového tisíciletí, kdy slaví své pětisté jubileum, díky rozsáhlým rekonstrukcím svůj dřívější lesk.

Současný Jáchymov je městem s bohatou historií, které se spolu s dalšími městy na české a saské straně Krušných hor snaží o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je místem pro nabytí ztraceného zdraví, místem pro odpočinek a relaxaci, nabízí mnoho možností pro letní a zimní sporty. Je přirozeným centrem turistického ruchu centrálního Krušnohoří.
 
Pohled na město s kostelem sv. Jáchyma a budovou radnice
Lázeňský hotel Radium Palace
Bývalý železniční tunel - dnešní cyklostezka
Pohled na město
Kostel sv. Jáchyma
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple sv. Anny
Kulturní dům v lázeňské části
Radnice s kostele sv. Jáchyma s dolem Svornost
Šlikova věž - pozůstatek hradu Freudenstein
Mohyla Eliáš - naučná stezka Jáchymovské peklo
Lázeňský hotel Běhounek
Špitální kostel Všech svatých
Lázeňská část - komplex Astoria
Latinská knihovna
Město Jáchymov z vrchu ,,Klobouk\
Radniční portál
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load