Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Vodárenská věž - České Budějovice

B. Němcové
České Budějovice, 370 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 17023/3-853
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 17.9.2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Prohlídka Vodárenské věže

Prohlídky v 9:00 / 10:00 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 Délka 50 minut, kapacita 20 osob. Sraz před vstupem do věže. Vstupenky lze rezervovat přes www.cbsystem.cz.

Ve vodárenské věži se zábavnou formou můžete seznámit s historií zásobování města pitnou vodou. Zaměříme se na období klasicismu, kdy se od roku 1862 započalo ve vnitřním městě s výměnou dřevěných rour za kovové potrubí. Množství epidemií donutilo město hledat nové zdroje pitné vody. S řešením přišel Friedrich Passini, který navrhl zbudovat vodovod a vodojem u nedabylského prameniště. Stavba vodovodu pitné vody následně proběhla v letech 1881—1882 souběžně se zbudováním úpravny užitkové vody u rekonstruované vodárenské věže.

Odpovědná osoba
Jméno: Miroslav
Přijmení: Mareš
Telefon: 777113437
Městský věžový vodojem. Byla postavena 1721-1724 pro zajištění přívodu vody do Samsonovy kašny na nám. Přemysla Otakara II. Je zajímavou technickou památkou.
 
 

Věžová vodárna postavená v blízkosti starého Lučního mlýna u Vltavy byla dokončena v roce 1724. 

Vodárenská věž v areálu společnosti ČEVAK a.s.
prohlídky vodárenské věže (foto Jarmila Sajtlová)
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load