Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Ivančice

Město Ivančice
Palackého náměstí 196/6
Ivančice, 664 91

Telefon:+420 546 419 411
E-mail:info@muiv.cz
Web:www.ivancice.cz/
 
 

Ivančice, bývalé královské město ležící 30 km jihozápadně od Brna, rodiště světoznámého secesního malíře Alfonse Muchy a vynikajícího herce a baviče Vladimíra Menšíka, se rozkládají v údolí 209 m nad mořem na soutoku tří řek – Oslavy, Jihlavy a Rokytné. Město leží na 49° 6‘ severní šířky, 16° 22‘ východní délky převážně na levém břehu řeky Jihlavy a je ze tří stran obklopeno kopci - na východě Sv. Jakub 355m, na jihovýchodě Réna 310m, za cihelnou 250m.

Ivančice se nacházejí v Jihomoravském kraji v  jihozápadní části okresu Brno – venkov a skládají ze sedmi místních částí, z nichž  Alexovice, Němčice a Letkovice jsou stavebně  spojeny s  centrem Ivančic a místní části Budkovice, Hrubšice  a  Řeznovice leží vzdáleněji od centra. Město je významné z hlediska  historického, a je  přirozeným kulturním, společenským a správním centrem.  Ivančice  jsou od roku 2003 obcí s rozšířenou působností, která spravuje šestnáct obcí s téměř 23 000 obyvateli.

Historie:

Původní Ivančice stály na kopci Réně, skalnatém hřebeni nad řekou Jihlavou. Toto opevněné hradiště střežilo již za Velkomoravské říše dálkovou obchodní cestu zvanou „Libická", ale nacházelo se tu zároveň významné tržiště. Jeho jméno „Na Ivani" je doloženo k roku 1073. Kolem poloviny 12. století za tažení českého panovníka proti odbojným markrabatům bylo hradiště dobyto a vypáleno a již se nikdy neobnovilo. Tržiště se přeneslo na místo osady v údolí na trase Libické cesty, kde dnes leží Ivančice. Toto nové středisko obchodu získávalo na významu a když za markraběte Vladislava Jindřicha, bratra českého krále Přemysla Otakara II. docházelo na Moravě k zakládání měst, byly údolní Ivančice na místě staré tržní osady mezi prvními. Památkou z této doby, tedy počátku 13. Století, je samotný půdorys Palackého náměstí, který se od těch dob podstatně nezměnil. Jméno Ivančic se dokládá k r. 1221, o zdejších vinicích se píše r. 1225.

Ivančice patří mezi nejstarší města na Moravě, když jejich založení spadá do doby panování markraběte Vladislava Jindřicha, jenž vládl v letech 1196-1222. Velký význam mívalo zdejší vinařství. Již na nejstarší dochované městské pečeti (r.1382) jsou jako symbol tří vinné kádě (korbele neboli poháry).

 Největší pohromu zažily Ivančice r. 1304. Tehdy je přepadl oddíl Kumánů, divokých bojovníků ve službách vojska Albrechta Habsburského. Veškeré obyvatelstvo hledající úkryt v kostele bylo tam upáleno. V létech 1424-35 zase královské město soužila husitská posádka. Největší rozkvět zažily Ivančice v 16. století, kdy byly sedmým až osmým největším městěem na Moravě. Postarali se o něj čeští bratří a zvláště biskup Jan Blahoslav, který tu působil od roku 1558 až do své smrti r. 1571. Dík humanitním dílům (Musica, Gramatika česká, Filipika proti misomusům, překlad Nového zákona), která zde vydal, staly se Ivančice tehdejším centrem moravské vzdělanosti. Obchodní cesty přinášely nejen blahobyt, ale i zkázu. Pozdější slibný rozvoj přerušila třicetiletá válka s pleněním v letech 1623-1625 uherskou armádou Bethlena Gábora i císařskými vojsky a obsazením města Švédy r. 1645. Morová epidemie strašné dílo dokonala, nadlouho pustly domy i vinice.

Nic však nezničilo vůli obyvatel, kteří opět zapisují Ivančice do dějin v 19. století, tentokrát jako důležité středisko národního obrození, aby pro časy dnešní uchovaly památku na osobnosti, které Ivančicemi prošly, zde žily a tvořily a posunuly vývoj kupředu. V r. 1866 tu byla založena rolnická škola, druhá svého druhu na Moravě, r. 1892 ústav pro hluchoněmé (dnešní MŠ, ZŠ a dětský domov Ivančice) a v roce 1919 Gymnázium Jana Blahoslava.

Současnost:

V roce 2012 město oslavilo 800 let od svého založení. Dnešní Ivančice jsou moderním městem se čtyřmi základními, dvěma středními školami a základní uměleckou školou. Velké výrobní závody  ve městě nejsou. Péči o zdraví obyvatel města i okolních obcí zajišťuje Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. O kulturní vyžití se tu kromě zájmových organizací, občanských sdružení a škol stará příspěvková organizace města Kulturní a informační centrum s kinem Réna s digitální technologií  a  Městská knihovna. Ve městě působí sportovní oddíly zaměřené na házenou, fotbal, volejbal, tenis, stolní tenis, šipky, kuželky, futsal a atletický klub. Sportovci využívají fotbalový stadion s atletickou dráhou, sportovní halu, kuželnu a zmodernizované areály Sokola a Orla. Volnočasové aktivity hlavně pro děti zajišťuje Středisko volného času Ivančice a občanská  sdružení.

Mezi městské akce většího významu lze zařadit víkendové akce: květnové Slavnosti chřestu, červencovou Jakubskou pouť a zářijové Svatováclavské trhy. Město se pravidelně od roku 2003 zapojuje do celorepublikové akce Dny evropského dědictví. Všechny tyto akce mají své příznivce nejen z blízkého okolí.

Návštěvníkům města lze doporučit návštěvu Památníku Alfonse Muchy s další stálou expozicí Vladimíra Menšíka a s příležitostnými výstavami.

Město se může pochlubit nejen kulturou ale i přírodními  zajímavostmi. V pravobřežních svazích údolí Jihlavy západně od  Hrubšic se nachází  přírodní rezervace Nad řekami s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Za pozornost dále stojí přírodní památky Pekárka a Bouchal a  celkem 41 významných krajinných  prvků. Většina místní části Hrubšice a severozápadní část Řeznovic  jsou začleněny do přírodního parku Střední Pojihlaví.

Nádherná okolní příroda, se svými řekami, lesy a rybníky nabízí cyklistům a  pěším  romantické výlety do různých směrů na řadě tras.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

  Mikroregion Ivančicko

  Energoregion 2020 

  Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Město Ivančice
Památník Alfonse Muchy v Ivančicích
Pohled na město Ivančice
Stálá expozice A  Muchy v Ivančicích
Stálá expozice Vl  Menšíka v Ivančicích
Kostel sv  Petra a Pavla v Řeznovicích
Mariánské sousoší v Ivančicích
Radnice   Dům Pánů z Lipé
Znak Ivančice Korbele
Židovský hřbitov
Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie
Rozhledna A  Muchy
Židovský hřbitov   obřadní síň
vlajka Ivancice
Znak Ivančice
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load