Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
Bělá pod Bezdězem, 294 21

Telefon:+420 326 700 911
E-mail:mubela@mubela.cz
Web:www.mubela.cz
 
 

Popis:

Město Bělá pod Bezdězem je historické sídlo ležící v severní části Středočeského kraje (okres Mladá Boleslav). Spolu s hradem Bezdězem patří do „Máchova kraje“, malebné krajiny vzdálené cca 60 km od Prahy. Jeho starobylost dokládají zbytky městského opevnění s jedinou dochovanou tzv. Českou bránou, klášter s kostelem sv. Václava, farní kostel Povýšení sv. Kříže, zámek, radnice nebo roubené domy na náměstí.

Historie:

Založení města a opevněného sídla Bělá je úzce spjato s osudy královského hradu Bezdězu a snahou Koruny získat vliv v oblasti severozápadně od Mladé Boleslavi. Pokus o založení města na úpatí Bezdězu selhal, politická situace se změnila a Václav II. přenechal zástavně část bezdězského panství Hynkovi z Dubé. Ten nechal město vyměřit na ostrožně nad říčkou Bělou, která byla pro výběr místa patrně rozhodující. Název města Nový Bezděz, objevující se v listině Hynka Berky z Dubé roku 1337, se neujal a správní centrum Podbezdězí bylo pojmenováno Bělá. Středověké opevněné městečko udiví návštěvníka svým rozlehlým náměstím, dnes jedinečnou dominantou městské památkové zóny. Upraveným parkem a rozlohou více než dva a půl hektaru patří k největším a nejhezčím náměstím v Čechách. Někdejší městské tržiště se podobalo více vesnické návsi než městskému rynku. První kroky k jeho úpravě byly učiněny již v roce 1856. Tehdy tu byly založeny dvě dvouřadé aleje, kaštanová a ořechová. Základ parkové úpravě položili v letech 1883–1884 profesoři bělské lesnické školy, Vilém Salač a Vojtěch Peřina, za pomoci svých studentů. Východní část parku má charakter arboreta s řadou ušlechtilých dřevin. V kaštanové aleji stojí stavba typická pro lázeňská města, hudební pavilon, postavený z iniciativy Klubu rodáků a přátel Bělé v roce 1933. V letních měsících se tu pravidelně konají páteční promenádní koncerty. Průmysl se od počátků města rozvíjel na tzv. Podolí a jádro města vůbec nezasáhl.

Současnost:

Za posledních dvacet let se mnohé změnilo. Silniční obchvat kolem města výrazně odklonil dopravu z nevyhovující páteřní komunikace. Ve městě byla provedena kanalizace a vznikla čistírna odpadních vod, plynofikace, přístavba základní školy a výstavba sportovní haly. Vojenský areál Vazačka se proměnil ve fungující průmyslovou zónu. Některé soukromé firmy velmi rozšířily svou výrobu a naopak některé továrny s tradiční výrobou na Podolí stagnují. Velká pozornost je věnována obnově objektů v městské památkové zóně, budov obecních, církevních i v soukromém vlastnictví. Poslední velkou akcí byla regenerace městského centra, kdy se komplexně řešila obnova celého náměstí, včetně parku a komunikací.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí ČR
Mikroregion Podralsko
Dobrovolné sdružení obcí Máchův kraj
MAS LAG Podralsko o.s.

Bělá pod Bezdězem
1280px Bělá pod Bezdězem
1280px Bělá pod Bezdězem   nádvoří zámku
Bělá pod Bezdězem, koupaliště
Bělá pod Bezdězem   radnice
Bpb prapor
Zámek Bělá 10
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load