Vyhledávání

Luže

Tipy na výlet

Košumberk - zřícenina hradu a zámek

Hrad je poprvé připomínán roku 1318. Po požáru roku 1573 byl hrad renesančně přestavěn. V druhé polovině 16. století byla na Košumberku zřízena českobratrská škola, kde byli vychováváni mladí protestantští šlechtici (mj. i později proslulý válečník Albrecht z Valdštejna). Roku 1684 přešel Košumberk do...

Telefon: 469672191, 463034720
Adresa: Košumberk 1, Luže

https://www.hradkosumberk.cz/

Poutní kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku

Barokní chrám byl postaven v letech 1690 – 1695 italským architektem G. B. Alliprandim podle plánu P. I. Bayera. Zakladatelkou poutního místa na Chlumku v Luži byla Marie Maxmiliána Eva Terezie hraběnka ze Žďáru (1633 – 1690), provdaná za Jindřicha Viléma Slavatu z Košumberku (†1654) a později za Františka Kryštofa Hieserla z Chodů (†1666).

https://www.luze.cz/mesto-luze/poutni-chram-panny-marie-pomocne-nachlumku/

 Luže - prstencové sluneční hodiny

  Prstencové sluneční hodiny jsou dílem uměleckého kováře p. Karla Hůrky ze Stránčic (u Prahy). Slavnostně byly odhaleny 28. října 1990. Číselník hodin tvoří prstenec umístěný v rovině kolmé na ukazatel a je řešen jako samonosný. Z číselníku vystupují římské číslice od VI po XVIII. Hodiny jsou zhotoveny z oceli, mědi a dalších nerezových kovů. Podstavec je žulový. Výška hodin je 4 m a šířka 2,5 m.

Adresa: náměstí Plk. Josefa Koukala, Luže

 Naučné stezky

Hamzův park a arboretum

Park založil profesor MUDr. František Hamza v 1. desetiletí 20. st. Lesopark je využíván především pro terapii klientů léčebny, nachází se zde cizokrajné, dnes již bezmála stoleté druhy dřevin. Parkem vede naučná stezka - poznávací trasy dřevin čtyř světadílů.

Telefon: 469648147
Adresa: Košumberk 80, Luže

http://www.hamzova-lecebna.cz/cz/m/hamzuv-park-a-arboretum/

Naučně vlastivědná stezka města Luže 

 Stezka je zaměřena na památky Města Luže. Trasa má 5 zastavení a je dlouhá do 5 km, nemá určený začátek ani konec. Stezka seznamuje s historií hradu Košumberk a poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku, arboretem Hamzovy odborné léčebny, zastavení je i u kaple sv. Jana Nepomuckého a u Paletinské...

Telefon: 462 034 720
Adresa: Luže

https://www.vychodni-cechy.info/luze/13_54394_naucne-vlastivedna-stezka-mesta-luze/

 Židovské památky

 Luže - židovské ghetto, synagoga

Vznik ghetta se datuje do poloviny 16.století a dle pramenů se uzavíralo na noc řetězy. Většina domů zde po přestavbě stojí dodnes včetně domu č.p.44, kde dříve byla židovská rituální lázeň (mikve) a kde je dodnes pozůstatek zařízení k ohřevu vody. V centru ghetta asi 100 m jihozápadně od náměstí stála synagoga.


Telefon: 224 800 812-13 (Pražská židovská obec),
463 034 720

Adresa: Luže

Luže - židovský hřbitov

Původně se v blízkosti hřbitova nacházelo popravčí místo. Takto nedůstojná místa jsou pro židovské hřbitovy typická, vrchnost prodávala Židům pro takováto pietní místa nejméně vhodné pozemky. Vznik spadá pravděpodobně do první poloviny 17.století a pohřbívalo se zde až do 2.světové války. 

Telefon: 224 800 812-13 (Pražská židovská obec),463 034 720
Adresa: Luže

 https://www.luze.cz/mesto-luze/synagoga-a-zidovsky-hrbitov/

 https://www.kehilaprag.cz/cs

 Střemošická stráň - přírodní rezervace 

  21.11. 1990 byla vyhlášena přírodní rezervací. Prostírá se téměr na hranici okresů Ústí nad Orlicí a Chrudim, na katastrálním území Řepníky, Střemošice a Voletice. Nachází se tu opuková stráň se vzácnou květenou, jako je např. střevíčník pantoflíček.

Adresa: Střemošice
 

Díky dobře viditelnému geologickému zlomu, který přechází ve skalnatý svah je místo rezervace snadno rozeznatelné i zdálky. Čím více se k místu budete přibližovat, tím lépe rozeznáte památník tyčící se na vrcholu této rezervace.Poklona je častým a oblíbeným cílem cyklistů, kteří si zde po zdolání převýšení rádi odpočinou a pokochají pohledem na okolní krajinu.

Adresa: Střemošice

http://www.stremosice.cz/

 

Soukromé muzeum dráhy v Radimi

Od dubna 2015 je nově otevřeno muzeum dráhy v Radimi. Prohlídky jsou možné po telefonické domluvě s majitelem panem Eduardem Kapitolou. Prohlédnout si můžete dobové vybavení drážních kanceláří, součásti nádražní techniky, zajímavosti a dávno nepoužívané předměty. Prohlídky vždy od dubna do září.

Tel: 602 291 597

Adresa: Luže, Radim

https://soukrome-muzeum-drahy.webnode.cz/

 


Vytvořeno 29.1.2021 12:29:27 - aktualizováno 29.1.2021 12:38:23 | přečteno 361x | lenka.hornova