Vyhledávání

Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec

Vycházkový okruh městem

Vycházka začíná na Masarykově náměstí u mapy sloužící turistům k orientaci. Od této mapy se vydáme Klášterskou ulicí k františkánskému klášteru s kostelem sv. Kateřiny. Před klášteříčkem je kovová branka, kterou vstoupíme do malého parku. Držíme se po cestách vlevo a vyjdeme v Husově ulici. Vpravo je objekt gymnázia Vítězslava Nováka. Projdeme areálem kolejí naproti gymnáziu a v přímém směru pokračujeme kolem Základní umělecké školy do Husových sadů.

V sadech zabočíme vpravo k soše Jana Husa. Kolem sochy sejdeme po schodech na terasu pod hradbami. Naskytne se nám výhled na zámecký komplex. Pokračujeme dolů po schodech cestou mezi hradbami a řekou Nežárkou. Asi po 100 m stoupá vlevo vzhůru do hradeb schodiště. Vystoupáme po schodišti a uličkou v přímém směru dojdeme k dvoupatrové budově školní jídelny č.p. 31/I na Zakosteleckém náměstí.

Obejdeme ji vlevo a pokračujeme Liliovou ulicí podél vysoké zdi k proboštskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Proti vyústění uličky je na zdi kostela deska upozorňující, že v těchto místech prochází 15. poledník, jenž je vyznačen v dlažbě. Po pravé straně se nachází objekt bývalé jezuitské koleje patřící k nejstarším zachovaným v Čechách. Rohovou stavbou je kostel Sv.Máří Magdaleny, jenž je nejstarším městským kostelem z 13. stol.

Kolem kostela zabočíme vpravo na Balbínovo náměstí. Zaujme nás empírová budova Landfrasovy tiskárny. Proti ní se nachází muzeum Jindřichohradecka, bývalé jezuitské gymnázium, mezi jehož expozice patří například světoznámé pohyblivé Krýzovy jesličky.

Pokračujeme okolo muzea Nežáreckou branou. Přejdeme most přes Nežárku. Za mostem odbočíme první ulicí vlevo. Na nároží domu, před kterým odbočujeme, je hlava – tzv. dům „U bradáče“. Štuková hlava údajně označuje, kam až kdysi sahala hladina při povodni nebo označení holičského krámku. Ulice pokračuje vzhůru na svah nad řekou.

Z dalšího úseku je široký výhled na zámecký komplex. Překrásnou stavbou na pravém okraji je zámecký Rondel, perla evropského manýrismu z 16. století. Pod zámkem u řeky je vidět bývalé koželužské domky. Dvořiště pod hradem, nejstarší panský dvůr zakoupila r. 1911 Marie Teinitzerová a založila zde Uměleckou textilní dílnu. Gobelíny z této dílny jsou světově známé a nyní jejich slávu připomínám Dům gobelínů.

Dojdeme na první rozcestí, kde se držíme vlevo, pak všechna rozcestí procházíme v přímém směru. Sejdeme z kopce a cesta se zatáčí vlevo kolem zdi, za níž je Landfrasova zahrada patřící k Landfrasově vile. Cesta se napojuje na silničku, po které přejdeme most přes Nežárku a pokračujeme vlevo Mlýnskou ulicí, kterou vede i žlutá turistická značka.

Ulicí pokračujeme vzhůru podél kamenné zídky, přes kterou se nám nabízí opět jiný pohled na zámecký komplex. Na konci zídky zabočíme po žluté značce vlevo a přejdeme přes mostek nad stavidly. Podél Malého Vajgaru a náhonu do pivovaru dojdeme před vchod do Státního hradu a zámku. Zámek patří k nejstarším šlechtickým sídlům v jižních Čechách. Původní hrad byl založen počátkem 13. stol. Vítkovci. Z prvních majitelů, pánů z Hradce, přešel zámek počátkem 17. stol. do držení Slavatů a koncem 17. stol. do držení Černínů. Po roce 1945 byl zámek zestátněn.

Pokračujeme po žluté značce. Zaujme nás rohový dům s arkýřem gotického původu, architektonicky cenný především nárožním arkýřem z počátku 16. stol., který je památkou evropského významu. Stále po žluté značce vejdeme na náměstí Míru.

Z domů na náměstí zaujmou především budova staré radnice s městským znakem, kde se nyní nachází výstavní dům a galerie Stará radnice. Dále zaujme Langrův dům zdobený sgrafity.

Opustíme žlutou značku a kolem Langrova domu a restaurace Zlatá husa. Zde strávil poslední noc na cestě do vyhnanství K. H. Borovský v roce 1851. Pokračujeme Svatojánskou uličkou ke kostelu sv. Jana Křtitele, který je vedle zámku nejvzácnější raně gotická stavba.

Vpravo ze schodiště je výhled na rybník Vajgar. Pokračujeme ulicí Štítného do Panské ulice. Panskou ulicí vpravo k Masarykovu náměstí.

Na Masarykově náměstí vycházka končí.

Délka vycházky je 3 km.

 

Památky a zajímavosti města

Státní hrad a zámek: www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Dům gobelínů: www.dumgobelinu.cz

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií: www.mfmom.cz

Muzeum Jindřichohradecka: www.mjh.cz

Sakrální památky a významné historické stavby: http://infocentrum.jh.cz/cs/pamatky-a-zajimavosti-mesta/sakralni-pamatky-a-vyznamne-historiske-stavby/

Tipy na zážitky

Jindřichohradecká úzkokolejka: www.jhmd.cz

Krýzovy jesličky: www.mjh.cz

Aqua show sv. Florián: www.svflorian.cz

15. poledník: www.hvezdarnajh.cz

Městská vyhlídková věž: www.mjh.cz

Rozhledna Rýdův kopec Děbolín: http://infocentrum.jh.cz/cs/tipy-na-zazitky/rozhledna-ryduv-kopec-debolin.html

Rozhledna u Jakuba: www.ceskakanadazvysky.cz

Rybník Vajgar: http://infocentrum.jh.cz/cs/tipy-na-zazitky/rybnik-vajgar.html

Hvězdárna F. Nušla: www.hvezdarnajh.cz

Večerní toulky bájným Hradcem: http://ca.novadomus.cz/vecernitoulky

Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní: www.akaska.cz

Informační středisko město Jindřichův Hradec

Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel. +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz

Kde nás najdete: mapa 

Otevírací doba informačního střediska:

září - květen: Po-Pá: 8.00 - 17.00 hod.
So: 8.00 - 12.00 hod.

červen: Po-Ne: 8.00 - 17.00 hod.

červenec, srpen: Po-Pá : 8.00 - 17.00 hod.
So: 9.00 - 18.00 hod. Ne: 8.00 - 17.00 hod.

 
Vytvořeno 12.7.2016 13:30:45 | přečteno 3165x | lenka.hornova