Vyhledávání

Špýchar v areálu usedlosti č.p.6 - Myštice

repre

Objekt přihlášený do soutěže Stavba roku 2022 se nachází v areálu nevelké vesnické usedlosti. Jedná se o samostatně stojící zděný špýchar, který v r. 2022 prošel celkovou rekonstrukcí krovu vč. původní krytiny z došek a šindelí. Střecha je pokrytá žitnými došky a hřeben spolu s oboustranně převislými okapy a polovalbami je pokryt šindeli. Západní a východní štítové průčelí má dva zděné pilíře, dřevěnou lomenici ze svislých prken s latěmi a dvěma malými čtvercovými větračkami vyřezanými na koso. Na severní straně, od přístupové cesty, byl obnoven vikýř (během minulých úprav byl zrušen). Vnitřní dispozice je klasická, jednoprostorová.

Historicky je budova špýcharu zachycena na stabilním katastru z r.1837.

Dle spisové dokumentace je celá usedlost vč. špýcharu v majetku naší rodiny od 70.let minulého století a od 13.3.1974 dle rozhodnutí Rady ONV zapsaná do seznamu kulturních památek.

V letech 1996-97 došlo k poslední provizorní opravě střechy špýcharu.

Od roku 2002 jsem majitelkou předmětné usedlosti a spolu s manželem jsme se snažili objekt dle našich schopností, manuální zručnosti a v neposlední řadě v závislosti na finančních možnostech udržovat a renovovat.

Současná rekonstrukce špýcharu byla provedena za významné finanční podpory ministerstva kultury v rámci jím vypsaného Havarijního programu pro rok 2022. Celkové zúčtované náklady dělaly 543 073,- a na této částce se MK podílelo sumou 405 000,- Kč. Zbývajících 138 073,- jsme zaplatili ze svých úspor. Dále pak dodatečná ošetření proti dřevokaznému hmyzu, různé práce a materiály spojené s ochranou stavby v průběhu celé akce, která nebyla plánovaná, ale jevila se nutná. Celková suma investovaná z naší strany min. 150 000,-Kč.

Celý objekt chceme v budoucnu využívat stejným způsobem jako doposud, tzn. částečně jako dílnu s ponkem, ale též jako místo pro uskladnění zemědělských strojů a nářadí (malotraktor, přívěs, sekačky, pily..). Nově, suchý a vzdušný prostor půdy, plánuji proměnit na sušárnu plodů a bylin.

Do celé akce obnovy špýcharu jsme se pustili především díky impulzu a nabídnuté pomoci od zástupců Ústavu památkové péče z Českých Budějovic, především paní ing. D.Thimové a panu ing. D.Javorskému. Díky jejich neutuchajícímu optimismu, faktické pomoci a odborných rad, mohla být tato rekonstrukce realizována. Patří jim velké uznání a poděkování.

Důvodem přihlášení naší stavby do soutěže je jedinečnost zachování původní podoby tohoto typu stavení, vč. použitých postupů a materiálů při jeho renovaci ( ruční opracování trámů a dalších částí krovu, žitné došky a smrkové šindele jako krytina). Další úpravy, jako např. repase vstupních vrat, další nutné ochranné nátěry, vyspravení a omítnutí zděné části je plánované v průběhu r. 2023.


Špýchar v areálu usedlosti č.p.6 - Myštice

20221109 122152

20221109 122152

 
20221109 122330

20221109 122330

 
20221109 122341

20221109 122341

 
20221109 122353

20221109 122353

 
20221109 122424

20221109 122424

 
IMG 20211225 111813

IMG 20211225 111813

 
IMG 20211225 111833

IMG 20211225 111833

 
IMG 20211225 111844

IMG 20211225 111844

 
IMG 20220105 114552

IMG 20220105 114552

 
IMG 20220105 114614

IMG 20220105 114614

 
IMG 20220105 114618

IMG 20220105 114618

 
repre

repre

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 10:01:10 - aktualizováno 13.1.2023 9:45:08 | přečteno 251x | kveta.vitvarova