Vyhledávání

Socha Immaculaty a socha sv. Václava u kaple Chaloupka - soubor - Klatovy

Foto po restaurování

Kaple Zjevení Panny Marie se sochou Immaculaty a sochou sv. Václava v Klatovech jsou souborem – nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, která je součástí památkově chráněného prostoru Městské památkové zóny Klatovy. Kaple (ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Klatovy) je drobnou sakrální stavbou, která byla v nedávné době zrekonstruovaná (fasády, interiéry včetně mobiliáře).

Socha Immaculaty a socha sv. Václava  jsou ve vlastnictví Města Klatovy, které průběžně provádí jak opravy tak i údržbu svého majetku. Obě sochy vzhledem k stávajícímu vyžadovaly odborný zásah. Restaurování obou soch realizoval v r. 2022 pod dohledem státní památkové péče BcA. Petr Círl, držitel povolení MK k restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene

Kaple Zjevení Panny Marie se sochou Immaculaty a sochou sv. Václava v Klatovech  jsou hodnotným barokním souborem místního významu, který taktéž patří mezi vyhledávané zajímavé turistické cíle.

Socha Immaculaty a socha sv. Václava v Klatovech - restaurování

Kaple Zjevení Panny Marie se sochou Immaculaty a sochou sv. Václava v Klatovech jsou souborem – nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, která je součástí památkově chráněného prostoru Městské památkové zóny Klatovy.

Socha Panny Marie Immaculaty je provedena z hrubozrnného pískovce okrové barvy a je osazena na hranolovém žulovém podstavci. Na každé straně podstavce  je plastické zrcadlové pole s vykrojeným půlobloukem na horní straně. Na čelní stěně podstavce se nachází nápis:  „Nad // hvězdy krásná // nad // slunce jasná // MATKO PÁNĚ // pros za nás // Ave.” Na zadní stěně podstavce ve spodní části je letopočet: „1746.“. Zpodobení Panny Marie odpovídá obvyklé ikonografii Immaculaty, ale chybí ji pozlacená svatozář s dvanácti hvězdami. Socha není autorsky určená.

Blíže ke vstupu do kaple se nachází socha sv. Václava, která je také provedena z hrubozrnného pískovce.  Žulový podstavec sochy má podobu lehce obdélného pilíře, s boky po výšce lehce projmutými. Čelní stěnu podstavce člení ryté zrcadlo ukončené nahoře knížecí čapkou s křížkem na vrcholu. V rytém zrcadle se nalézá votivní nápis s chronogramem (1772): „SANCTVS // WEN: // CESLAVS // SIT // MEDIATOR“. Zpodobení světce odpovídá běžné ikonografii, na knížecí čapce chybí pravděpodobně drobný kovový křížek, stejně tak chybí vrchol kopí. Nad zrcadlem je v bloku kamene osazený železný trn s vnější odlomenou částí. Socha není též autorsky určená.

Stav před restaurováním: Obě sochy včetně podstavců nevykazovaly statické poruchy. Problém s korozí materiálu se objevoval u sochy Panny Marie a to u tmelů na sféře a to na levé boční a zadní straně a na roušce na zadní straně hlavy. Na okrajích tmelů docházelo k mírnému rozpadu kamene. Tento problém se vyskytoval i u sochy sv. Václava např. oblast na vrcholu praporce a to na zadní straně. Jednalo se především o místa kde se lépe udržuje srážková voda. Nejzávažnější poškození na obou sochách bylo biologické napadení (lišejníky a řas), které přispělo k degradaci povrchu kamene. U obou soch se vyskytovala černá silikátová krusta. Na žulových podstavcích byla viditelná ztráta barevných retuší na tmelených místech.

 

Restaurování soch bylo realizováno dle odsouhlaseného návrhu „Sochy Panny Marie Immaculaty  a sv. Václava z Klatov. Návrh na restaurování“ vypracovaného BcA. Petrem Círlem, datum 12/2021. Akci financovalo Město Klatovy z vlastních zdrojů (náklady 118 000,- Kč).

Restaurování bylo provedeno na místě. Z povrchu byly odstraněny  lišejníky a další biologické napadení. Černá silikátová krusta nebyla zcela odstraněna, ale její intenzita zmírněna tak, aby byla zachována přirozená patina. Staré narušené tmely byly odstraněny.

Zpevnění kamenného materiálu bylo provedeno pouze lokálně. Plastické retuše poškozených tvarů byly provedeny tmely na minerální bázi. Na závěr byly především horizontální povrchy opatřeny nátěrem a nástřikem hydrofobního prostředku. Chybějící atributy byly doplněny.

Práce byly realizovány v souladu s požadavky státní památkové péče a pod jejím dohledem.

Obě sochy patří mezi velmi hodnotné doklady sochařských barokních exteriérových památek  na Klatovsku a představují doklad kvalitní sochařské práce.

 


Socha Immaculaty a socha sv. Václava u kaple Chaloupka -soubor - Klatovy

Foto pro novináře

Foto pro novináře

 
Foto po restaurování

Foto po restaurování

 
Foto po restaurování

Foto po restaurování

 
Foto po restaurování

Foto po restaurování

 
Foto pred restaurovanim (4)

Foto pred restaurovanim (4)

 
Foto pred restaurovanim (1)

Foto pred restaurovanim (1)

 
Foto pred restaurovanim (5)

Foto pred restaurovanim (5)

 
Foto pred restaurovanim (2)

Foto pred restaurovanim (2)

 
Foto pred restaurovanim (3)

Foto pred restaurovanim (3)

 
 
Vytvořeno 6.1.2023 12:58:47 | přečteno 71x | kveta.vitvarova