Vyhledávání

Rodný dům Sigmunda Freuda - Příbor

Po obnově   k textu pro novináře

Stále přetrvávající mezinárodní ohlas i velká popularita zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda motivovaly město Příbor v roce 2021 k vytvoření nového vizuálně atraktivního pohledu na svého slavného rodáka. Na novou podobu výtvarné a interaktivní stálé expozice Freudové pravnučky Jane McAdam Freud s názvem „Muzeum myšlení“ navázala v roce 2022 obnova samotného objektu s cílem zlepšit nejen funkční, ale i estetickou stránku památky. Řešený objekt byl sužován zvýšenou vlhkostí zejména v přízemí na východní, severní a západní straně fasády, která vykazovala značnou degradaci zdiva a omítek, což se projevovalo i ve sklepení. První fáze obnovy spočívala v návrhu vhodných sanačních opatření. Střecha objektu byla v pořádku, ale bylo potřeba obnovit nátěr šindelové střechy
a také renovovat a natřít všechny dřevěné prvky objektu – okna, dveře, schodiště a venkovní pavlač, které byly důkladně očištěny, opraveny a natřeny dle původního barevného odstínu. Opraveny a natřeny byly také komíny. S reinstalací expozice proběhly v jednotlivých místnostech i lokální restaurátorské práce, které spočívaly v obnově nátěrů a nástěnných maleb. K uliční fasádě byl dobudován okapový chodníček z oblázkové štětové dlažby a upraven záhon růží, který navozuje atmosféru malé předzahrádky v malém městě.

Cílem nové výstavy a navazující obnovy bylo prohloubení propagace významné osobnosti Sigmunda Freuda a zdůraznění role této histo­ricky a architektonicky cenné stavby v urbanismu obce. Dům, kde se narodil Sigmund Freud, představuje typ stavby, kterou nezasvěcený mine bez povšimnutí, zatímco zasvěcený se za ní ohlédne v úžasu.


Dům, v němž se narodil 6. května 1856 světově známý zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, byl původně součástí souvislé uliční zástavby, při jejíž asanaci v 70. letech 20. století byl zachován jako jediný objekt. V průběhu let byla jeho dobová autenticita zcela setřena pozdějšími stavebními úpravami. Změnilo se i členění fasády vlivem nového rozvržení okenních otvorů. Objekt odkoupilo město Příbor od soukromého vlastníka v roce 2004
a následující rok byl zapsán Ministerstvem kultury do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. „Malé město s obrovskými plány“, tak popisuje článek dobového tisku redaktor Lidových novin již v roce 2004, kdy Příbor začal o propagaci Freuda v jeho rodném městě více přemýšlet. Nová historie Rodného domku se začala psát v roce 2006, kdy byl objekt zrekonstruován
a celou svou vnitřní i vnější architekturou se tak vrátil do 2. poloviny 19. století. Dokončená obnova rodného domku se stala krásným příkladem dobré praxe, za kterým stálo úsilí politiků, příborské radnice a zástupců památkové péče. Rekonstrukce byla odborně provedena
v rekordním čase pěti měsíců. Slavnostně byl dům otevřen 27. května 2006 za přítomnosti prezidenta Václava Klause. Současně byly uspořádány oslavy 150. výročí narození Sigmunda Freuda, které v Příboře trvaly tři dny a byla slavnostně odhalena měděná kopie Freudovy vyšetřovací pohovky – umělecké dílo v životní velikosti.

Stále přetrvávající mezinárodní ohlas i velká popularita zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda motivovaly město Příbor v roce 2021 k vytvoření nového vizuálně atraktivního pohledu na svého slavného rodáka. Na novou podobu výtvarné a interaktivní stálé expozice Freudové pravnučky Jane McAdam Freud s názvem „Muzeum myšlení“ navázala v roce 2022 obnova samotného objektu, která zahrnovala sanaci zdiva, nátěr celé fasády, šindelové střechy, komínů a všech dřevěných prvků. Současnou expozicí nabývá Rodný dům Sigmunda Freuda dalšího kulturního statusu.

S ohledem na novou výstavu město Příbor přistoupilo v roce 2022 k obnově pro zlepšení nejen funkční, ale i estetické stránky památky. Řešený objekt byl sužován zvýšenou vlhkostí zejména v přízemí na východní, severní a západní straně fasády, která vykazovala značnou degradaci zdiva a omítek, což se projevovalo i ve sklepení. První fáze obnovy spočívala v návrhu vhodných sanačních opatření. Střecha objektu byla v pořádku, ale bylo potřeba obnovit nátěr šindelové střechy a také renovovat a natřít všechny dřevěné prvky objektu – okna, dveře, schodiště a venkovní pavlač, které byly důkladně očištěny, opraveny a natřeny dle původního barevného odstínu. Opraveny a natřeny byly také komíny. S reinstalací expozice proběhly v jednotlivých místnostech i lokální restaurátorské práce, které spočívaly v obnově nátěrů
a nástěnných maleb. K uliční fasádě byl dobudován okapový chodníček z oblázkové štětové dlažby a upraven záhon růží, který navozuje atmosféru malé předzahrádky v malém městě.

VYUŽITÍ OBJEKTU

Nová historie Rodného domku se začala psát v roce 2006, kdy město objekt odkoupilo a po rozsáhlé rekonstrukci se celou svou vnitřní i vnější architekturou vrátilo do poloviny
2. poloviny 19. století. Od roku 2006 je objekt využíván jako muzeum Sigmunda Freuda. Až do roku 2020 se v něm nacházela muzejní expozice věnovaná charakteru Freudova díla, jeho významu a odkazu do současnosti. Představovala světově proslulého lékaře, vědce
a psychoanalytika jako milovníka humoru, sběratele vtipů a autora mnoha citátů. Roku
2021 vznikla v interiérech domu nová stálá výstava jeho proslulé pravnučky Jane McAdam Freud s názvem „Muzeum myšlení“, která se vydává zcela odlišným směrem. Záměrem autorčiny výstavy je myšlenka, že ne vše lze vyjádřit a popsat jednoznačně. Právě skryté významy jsou motivací k tomu, aby je návštěvníci Freudova příborského rodiště odhalovali nejen ve výstavě, ale i sami v sobě. Vedle muzea a památníku se Rodný dům Sigmunda Freuda s novou výstavou stává také výtvarnou galerií a labyrintem Freudových psychoanalytických teorií.

 

ZDROJE OBJEKTU

Obnova objektu byla podpořena z Programu regenerace Ministerstva kultury ve výši 236 tis. Kč. Zbylé finance poskytl vlastník objektu, město Příbor. Do obnovy se celkově investovalo přes 570 tis. Kč. S reinstalací výstavy, která proběhla v letech 2021–2022, a která zahrnovala restaurátorské práce, informační a publicistické záležitosti, instalace QR kódů související s novou expozicí, se jednalo o částku přibližně 815 tis. Kč.

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ A ZDŮVODNĚNÍ PŘIHLÁŠKY

Cílem nové výstavy a navazující obnovy bylo prohloubení propagace významné osobnosti Sigmunda Freuda a zdůraznění role této histo­ricky a architektonicky cenné stavby v urbanismu obce. Dům, kde se narodil Sigmund Freud, představuje typ stavby, kterou nezasvěcený mine bez povšimnutí, zatímco zasvěcený se za ní ohlédne v úžasu.

 


Rodný dům Sigmunda Freuda

Po obnově 3

Po obnově 3

 
Po obnově 4

Po obnově 4

 
Před obnovou 4

Před obnovou 4

 
Po obnově 5

Po obnově 5

 
Po obnově 2

Po obnově 2

 
Po obnově 1

Po obnově 1

 
Po obnově   k textu pro novináře

Po obnově k textu pro novináře

 
Před obnovou 1

Před obnovou 1

 
Před obnovou 2

Před obnovou 2

 
Před obnovou 5

Před obnovou 5

 
Před obnovou 3

Před obnovou 3

 
 
Vytvořeno 13.1.2023 8:12:20 - aktualizováno 13.1.2023 14:59:55 | přečteno 137x | kveta.vitvarova