Vyhledávání

Radnice Jihlava

Věž a střecha radnice

Radnice je jedním z dominantních objektů Masarykova náměstí a MPR Jihlava. Nová radnice slouží městu bezmála 600 let. Od počátku přestaveb byla snaha o vytvoření reprezentačního domu pro správu města, což se také díky pečlivému přístupu a respektu k historické stavbě, nebo lépe řečeno stavbám, povedlo. První jihlavská radnice je doložena v polovině 13. století. Původní radnice stála vedle rychty na západní straně náměstí. Novou radnici získalo město Jihlava v roce 1425 koupí domu Mikuláše barchaníka (dělník v huti držící barchan; kdysi Cippusova) na protější, východní straně náměstí. Roku 1509 byl ke stávajícímu domu připojen dům Holclinův. V 16. století byla radnice poškozena několika požáry – renesanční přestavba byla dokončena 1594. V 18. století byl připojen třetí, nejjižnější dům, a to v roce 1734, a všechny části sjednoceny do vnějšího objemu.

Střecha je nedílnou součástí historických sídel, vzdálených celkových pohledů na MPR, včetně pohledů shora. Má výpovědní historickou hodnotu a je důležitou architektonickou částí objektu. Během obnovy střechy, krovu a věže, která probíhala v letech 2021 a 2022 se zachovala podstatná část vázaného hambálkového krovu z roku 1786. Při sundávání hodinových ručiček a novodobého ciferníku z věže byl objeven ciferník původní. Barokní ciferník byl restaurován a s ním i hodinový cimbál.

Doplnění stávající pevné lávky o další úseky včetně rozšířeného pódia v krovu, zpříjemní a rozšíří komentovanou prohlídkovou trasu radnice pro širokou veřejnost.


Radnice je nemovitou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP rejstř. č. 16981/7-4877 a která se nachází na území Městské památkové rezervace Jihlava, prohlášené výnosem MK ČSR ze dne 29. 3. 1982. Představuje jednu z dominant Masarykova náměstí v Jihlavě.

První jihlavská radnice je doložena v polovině 13. století. Původní radnice stála vedle rychty na západní straně náměstí. Novou radnici získalo město Jihlava v roce 1425 koupí domu Mikuláše barchaníka (dělník v huti držící barchan; kdysi Cippusova) na protější, východní straně náměstí. Roku 1509 byl ke stávajícímu domu připojen dům Holclinův. V 16. století byla radnice poškozena několika požáry – renesanční přestavba byla dokončena 1594. V 18. století byl připojen třetí, nejjižnější dům, a to v roce 1734, a všechny části sjednoceny do vnějšího objemu. 1786 bylo k budově přistavěno druhé patro a fasáda byla doplněna o dekoraci pozdně barokních festonů. Mezi spodními podlažími a nástavbou horního patra zůstala dodnes viditelná část původní korunní římsy a rovněž okna nejvyššího podlaží mají evidentně odlišné tvarování ostění, než tomu je ve spodních částech. Pokud tomu přidáme základní formy nadokenních říms prvního patra a tvarosloví portálu, dostaneme se poměrně blízko k podunajské architektuře 30. let 18. století.

Krov pochází z poslední velké stylové barokní obnovy provedené v roce 1786, kdy byla i mansardová střecha ozdobena věžičkou s hodinami a hodinovým cimbálem. Po bocích cimbálů na sloupcích věže jsou dodnes zachována dvě odbíjecí kladiva, kterým náleží dvě kladky pro táhla. Táhla byla v minulosti vedena od kladiv do horní části lucerny ke kladce, odtud dále vedli dutinou sloupku lucerny do krovu věže až k hodinovému stroji. Táhla se do současnosti nezachovala. Původní hodinový stroj, který měl také bicí mechanismus, byl v historii demontován. Od té doby se cimbály nepoužívaly.

Převážná část vázané konstrukce krovu je původní, zhotoveno z ručně tesaného jehličnatého dřeva. Z konstrukčního hlediska jde o barokní hambalkovou střechu v ploše 977 m2 na půdorysu 344 m2 krytou pálenou střešní krytinou, režnou bobrovkou položenou šupinově na laťování.

Povrch krovové konstrukce je opatřen dnes již částečně nesoudržným protipožárním nátěrem, pocházejícím z období 2. světové války. V minulosti byla provedena výměna konstrukce v horní části věže, na dvorní straně objektu, pak byla ve spodní části konstrukce vyměněna většina prvků nebo jejich části uložených na dvorní obvodové zdi. Na straně do náměstí byla opravována spodní část pouze jedné plné vazby, tato oprava však nebyla provedena důsledně a v konstrukci byly ponechány části prvků napadené houbovou hnilobou. Houba tak záhy napadla i vyměněné nové části, které byly před obnovou v roce 2021/2022 již také silně destruované.

Plánované využití krovu radnice

Krov byl doplněn lávkami pro možnost další prohlídkové trasy pro veřejnost.

Zdroje financování

 Obnova byla hrazena z rozpočtu statutárního města Jihlavy

  • Realizace stavby stála 4 906 986,- Kč bez DPH

  • Na obnovu domu radnice, Masarykovo náměstí 1, čp. 97 v Jihlavě byly v letech 2021 a 2022 získány dotačního titulu MK ČR Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v celkové výši 1 000 000,- Kč, a to obnovu střešního pláště, vikýřů, věže, hodin a klempířských prvků.

 Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky

Radnice je jedním z dominantních prvků Masarykova náměstí. Nová radnice slouží městu bezmála 600 let. Od počátku přestaveb byla snaha o vytvoření reprezentačního domu pro správu města, což se také díky pečlivému přístupu a respektu k historické stavbě, nebo lépe řečeno stavbám, povedlo.

Střecha je nedílnou součástí historických sídel, vzdálených celkových pohledů na MPR, včetně pohledů shora. Má výpovědní historickou hodnotu a je důležitou architektonickou částí objektu. Během obnovy, která probíhala v letech 2021 (západní část s klempířskými prvky, věž, vikýře, hodiny), a 2022 (východní část s klempířskými prvky, hodinový cimbál), se podařilo odstranit napadené části krovu od dřevomorky a tesaříka, zabránit průsaku dešťové vody střešním pláštěm, ale především zachovat podstatnou část vázaného hambálkového krovu z roku 1786. Při sundávání hodinových ručiček a novodobého ciferníku z věže byl objeven ciferník původní. Barokní ciferník byl restaurován a s ním i hodinový cimbál.

Dřevěné lávky jsou tradičním prvkem v oblasti podkroví a zřizují se za účelem zlepšení pohybu v krovu. Doplnění stávající pevné lávky o další úseky včetně rozšířeného pódia, výměna poškozené podlahy vyhlídkové terasy u věže v úrovni hlavni schodišťové podesty a celková výměna a doplnění stávajícího zábradlí po obvodě stávajících i nové zřizovaných lávek, rozšířeného pódia a vyhlídkové terasy zpříjemní a rozšíří prohlídkovou trasu pro širokou veřejnost.

 

Projektovou dokumentaci na obnovu střešního pláště a lávek vypracoval FORTIS spol. s r.o. na základě návrhu opatření vypracovaného mykologem Petrem Vampolou.

Zhotovitel: STORK střechy s.r.o.

Návrh na obnovu cimbálových hodin vypracoval Vojtěch Blažek

Zhotovitel: Časo-Míra

Články na internetu:

https://www.jihlava.cz/video-fotogalerie-jihlavska-radnice-ma-novou-strechu/d-555887

https://jihlava.cz/strecha-radnice-se-bude-opravovat/d-544705/p1=103776

https://www.jihlava.cz/prvni-polovina-strechy-radnice-je-hotova/d-548020

https://www.jihlava.cz/vikyre-se-na-strechu-radnice-vrati-na-konci-srpna/d-547636


Radnice Jihlava

Věž, střecha a kašna

Věž, střecha a kašna

 
Věž a střecha

Věž a střecha

 
Hodiny na věži   výměna

Hodiny na věži výměna

 
Věž a střecha radnice

Věž a střecha radnice

 
Odbíjení cimbálu

Odbíjení cimbálu

 
Prohlídková trasa krovem

Prohlídková trasa krovem

 
Radnice z náměstí

Radnice z náměstí

 
Zpřístupnění krovu

Zpřístupnění krovu

 
 
Vytvořeno 15.1.2023 19:07:26 | přečteno 86x | kveta.vitvarova