Vyhledávání

Městské opevnění - Pražská (Červená) brána - Horažďovice

Po obnově pro novináře

Obnovou druhé nejstarší zachovalé městské brány v Čechách nazývané Pražská nebo také Červená, která je součástí městského opevnění Horažďovice, došlo k důstojnému pojetí dominanty města a zároveň vstupní brány na náměstí. Nátěr brány byl realizován dle nálezu původního barevného nátěru. V průchodu došlo k restaurování nástěnných maleb a na fasádě brány k restaurování městského znaku. Městský znak pochází z roku 1923 dle předlohy městského znaku z roku 1495. Malby v průchodu jsou ornamentální a stejně jako znak jsou zhotoveny do vlhké omítky.


Horažďovice - Městské opevnění Horažďovice - Pražská (Červená) brána

Stručná historie objektu

Pražská (Červená) brána v Horažďovicích, je nemovitou kulturní památkou s rejstříkovým číslem 25790/4-2924 Ústředního seznamu kulturních památek a zároveň je součástí Městské památkové zóny Horažďovice prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992.

Pražská (Červená) brána patří k nejlépe dochované části městských hradeb. Nachází se na konci Plzeňské ulice (nověji ulice Msgr. Fořta), jež směřuje z náměstí směrem k severu. Původně cca 13 m vysoká stavba čtvercového půdorysu z lomového kamene byla v nároží kvádrována. Hranol věže je nad klenutým průjezdem rozdělen do 3 plochostropých pater a později nadezděný ještě dalším, cihelným podlažím. První patro brány bylo přístupno portálkem v západní stěně stavby, jehož práh se dnes nalézá asi 4,6 m nad úrovní terénu. V přízemí se otevírá lomený oblouk s okosenou hranou a náběžními římsami. V jižním průčelí v prvním patře nad lomeným vjezdem je štěrbinové okénko. Horní patro je orámované malovanými červenými pásy. Bránu kryje stanová střecha s námětky. Na severním průčelí po levé straně přízemí je dochována kladka na vytahování mříže. 

V rámci historizujících úprav věže byla v roce 1923 provedena Karlem Němcem na klenbě průchodu ornamentální výzdoba doplněná o státní znak se lvem a nápisovou stuhu s letopočtem. Malba byla provedena do mokré omítky včetně rytých kontur. Malba volně přechází z klenby do stěn. Omítkové vrstvy se zde nacházely ve velmi špatném stavu, jádrová vrstva byla zpráškovatělá, barevná vrstva se oddělovala od podkladu a z velké části chyběla. Na severní straně věže byla provedena volná kopie městského znaku.

Stručný popis obnovy

V rámci letošní obnovy druhé nejstarší zachovalé městské brány v Čechách nazývané Pražská (Červená), která je součástí městského opevnění Horažďovice a jejího bezprostředního prostředí, došlo k opravám omítek v bráně, lokální opravě fasády, obnově nátěru, opravám vnitřních dřevěných konstrukcí, opravě krovu a střechy.

Poškozené části krovu byly protézovány, poškozená střešní krytina doplněna. Došlo k nálezu původního barevného nátěru brány a ten byl realizován.

V průchodu došlo k restaurování nástěnných maleb a na fasádě brány k restaurování městského znaku. Městský znak pochází z roku 1923 dle předlohy městského znaku z roku 1495. Malby v průchodu jsou ornamentální a stejně jako znak jsou zhotoveny do vlhké omítky.

Plánované využití objektu

Přízemí objektu čp. 70 slouží ke komerčním účelům, má v něm zázemí písmomalíř. Budoucí využití objektu je zatím v jednání – výstavní prostory?

Zdroje financování

Celkové náklady na obnovu byly 1.739.366,27 Kč vč. DPH (oprava Pražské brány 1.592.285,87 Kč, restaurování znaku a maleb v podchodu  147.080,40 Kč vč. DPH). Z dotačního Programu regenerace získalo město na opravu 400.000 Kč. Na restaurování městského znaku a maleb v podchodu  získalo město od Plzeňského kraje dotaci ve výši 100.000 Kč.

Komentář a zdůvodnění přihlášky

Touto akcí celkové obnovy Pražské (Červené) brány došlo k důstojnému pojetí dominanty města a hlavního vstupu na náměstí. Nátěr brány byl realizován dle nálezu původního barevného nátěru. Restaurováním městského znaku a ornamentální výzdoby na klenbě průchodu došlo k oživení jejich původní barevnosti.


Městské opevnění Horažďovice - Pražská (Červená) brána - Horažďovice

Po obnově 1 srovnání

Po obnově 1 srovnání

 
Po obnově 2 srovnání

Po obnově 2 srovnání

 
Po obnově 3

Po obnově 3

 
Po obnově 5

Po obnově 5

 
Po obnově pro novináře

Po obnově pro novináře

 
Před obnovou 2 srovnání

Před obnovou 2 srovnání

 
Po obnově 7   výmalba v klenbě průchodu

Po obnově 7 výmalba v klenbě průchodu

 
Před obnovou 1 srovnání

Před obnovou 1 srovnání

 
Po obnově 6   městský znak

Po obnově 6 městský znak

 
Po obnově 4

Po obnově 4

 
Před obnovou 5

Před obnovou 5

 
Před obnovou 3

Před obnovou 3

 
Před obnovou 4

Před obnovou 4

 
 
Vytvořeno 5.1.2023 14:48:22 - aktualizováno 6.1.2023 12:51:11 | přečteno 166x | kveta.vitvarova