Vyhledávání

Měšťanské domy na Masarykově náměstí v Karviné - Fryštátě

foto po reko Tři domy na náměstí

Podstatnou součástí památkového fondu města Karviné jsou měšťanské domy na dnešním Masarykově náměstí, ať již jsou evidovány přímo jako nemovité kulturní památky, které si zachovaly maximum autentických detailů, anebo se na ně vztahuje plošná ochrana, kde jednotlivé objekty jsou hodnoceny z urbanistického hlediska jako neoddělitelná součást původní zástavby.


Rohový dům č.p. 33/2 na ul. Svatováclavská byl postaven po požáru v roce 1823 jako dvoupodlažní s klasicistní fasádou. V roce 1913 byl přestavěn, postupně zde byly například lahůdky, delikatesy, prodejna knih. V 90. letech 20. století tady působil karvinský magistrát. Po rozsáhlé rekonstrukci domu vznikly přízemní nebytové prostory, které budou sloužit jako restaurace a v dalších dvou podlažích byty a půda. Nádvoří tvoří zpevněné plochy s možností parkování.

Budova č.p. 34/17 na Masarykově náměstí byla postavena rovněž po roce 1823. V roce 1911 zde byla přistavěna zimní zahrada dochovaná dodnes. Dům vlastnily významné osobnosti města, zejména rodina Bayerů. Od roku 1834 zde byla lékárna U Salvatora (U Spasitele). Po rozsáhlé rekonstrukci město zde vytvořilo informační centrum a multifunkční společenský prostor se zázemím.

Do historie velkoměšťanského domu č.p. 35/18 na Masarykově náměstí z přibližně poloviny 19. století se zapsaly například rodiny Axmannů a Rosebergů. V roce 1959 byl znárodněn. Dlouhá léta zde byla prodejna obuvi a koženého zboží i drogerie. Po rozsáhlé rekonstrukci vznikly podnikatelské přízemní prostory tj. prodejny a byty v druhém nadzemním podlaží.

Objekty byly ve velmi špatném technické stavu. Po mnoha letech chátrání město Karviná odkoupilo domy. Na opravu těchto domů se město Karviná připravovalo delší dobu.

Následně bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci těchto domů tak, aby tyto unikátní objekty byly zachovány a využívány pro budoucí generace. Při rekonstrukci byly zachovány historické klenby, štuková výzdoba fasád, památkově významné prvky i dřevěná zimní zahrada. Vzhledem ke špatnému stavu objektů s dodržením všech principů oprav, které jsou obsažené v projektové dokumentaci, probíhala rekonstrukce v delším časovém úseku.


Fryštát, který je dnes historickým centrem aglomerace města Karviná, je původně historickým městem založeným na konci 13. století. Karvinná – psaná tradičně se dvěma N – byla pak až do poloviny 19. století pouze vsí západně od města Fryštátu. V prostoru fryštátského náměstí je tak soustředěna většina památek. Rekonstruované domy pochází sice z 19. století, stojí ale na původních středověkých parcelách, nedílnou součástí rekonstrukce tak byl i archeologický výzkum.

 Podstatnou součástí památkového fondu jsou měšťanské domy na dnešním Masarykově náměstí, ať již jsou evidovány přímo jako nemovité kulturní památky, které si zachovaly maximum autentických detailů, anebo se na ně vztahuje plošná ochrana, kde jednotlivé objekty jsou hodnoceny z urbanistického hlediska jako neoddělitelná součást původní zástavby, která sice prošla v dalších fázích zásadnější transformací v detailech provedení, ale při zachování historických kořenů pokud se týče založení staveb a základních proporcí.


Rohový dům č.p. 33/2 na ul. Svatováclavská byl postaven po požáru v roce 1823 jako dvoupodlažní s klasicistní fasádou. V roce 1913 byl přestavěn, postupně zde byly například lahůdky, delikatesy, prodejna knih. V 90. letech 20. století tady působil karvinský magistrát. Po rozsáhlé rekonstrukci domu vznikly přízemní nebytové prostory, které budou sloužit jako restaurace a v dalších dvou podlažích byty a půda. Nádvoří tvoří zpevněné plochy s možností parkování.

Budova č.p. 34/17 na Masarykově náměstí byla postavena rovněž po roce 1823. V roce 1911 zde byla přistavěna zimní zahrada dochovaná dodnes. Dům vlastnily významné osobnosti města, zejména rodina Bayerů. Od roku 1834 zde byla lékárna U Salvatora (U Spasitele). Po rozsáhlé rekonstrukci město zde vytvořilo informační centrum a multifunkční společenský prostor se zázemím.

Do historie velkoměšťanského domu č.p. 35/18 na Masarykově náměstí z přibližně poloviny 19. století se zapsaly například rodiny Axmannů a Rosebergů. V roce 1959 byl znárodněn. Dlouhá léta zde byla prodejna obuvi a koženého zboží i drogerie. Po rozsáhlé rekonstrukci vznikly podnikatelské přízemní prostory tj. prodejny a byty v druhém nadzemním podlaží.

Při rekonstrukci byly zachovány historické klenby, štuková výzdoba fasád, památkově významné prvky i dřevěná zimní zahrada.

Zdroje financování stavby

Stavba pod názvem Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné byla dokončena v roce 2022.

Celkové náklady na realizaci stavby byly 92,1 mil. Kč bez DPH.

Na rekonstrukci domů je poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje.

Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky

 

Objekty byly ve velmi špatném technické stavu. Po mnoha letech chátrání město Karviná odkoupilo domy. Na opravu těchto domů se město Karviná připravovalo delší dobu. Byly zpracovány stavebně technické průzkumy objektů i stavebně historické průzkumy objektů čp. 34 a čp. 35. Dále bylo připraveno závazné stanovisko k opravám a za účasti zástupců Národního památkového ústavu byla provedena místní šetření.

Následně bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci těchto domů tak, aby tyto unikátní objekty byly zachovány a využívány pro budoucí generace. Vzhledem ke špatnému stavu objektů s dodržením všech principů oprav, které jsou obsažené v projektové dokumentaci, probíhala rekonstrukce v delším časovém úseku.

Důvodem přihlášení těchto domů do soutěže Památka roku 2022 je jejich unikátnost a obnovení celkového vzhledu zastavěné části památkové zóny náměstí v Karviné - Fryštátě. 

Měšťanské domy Karviná

foto po rekonstrukci 35

foto po rekonstrukci 35

 
foto po reko Tři domy na náměstí

foto po reko Tři domy na náměstí

 
foto po rekonstrukci 35

foto po rekonstrukci 35

 
foto po rekonstrukci 34 veranda

foto po rekonstrukci 34 veranda

 
foto před rekonstrukcí 33

foto před rekonstrukcí 33

 
foto po rekonstrukci 33

foto po rekonstrukci 33

 
foto před rekonstrukcí 34

foto před rekonstrukcí 34

 
foto před rekonstrukcí

foto před rekonstrukcí

 
foto před rekonstrukcí domy

foto před rekonstrukcí domy

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 13:29:37 - aktualizováno 12.1.2023 15:02:04 | přečteno 85x | kveta.vitvarova