Vyhledávání

Kaplanka u Děkanství v Opočně

kaplanka Opočno po 1

Kaplanka, kdysi bydlení pro kněze, již dlouhá léta nesloužila svému původnímu, ale ani jinému účelu. Přitom se jedná o jedinečnou a krásnou stavbu s úžasnou atmosférou. 

Farnost v tomto prostoru vybudovala místo pro setkávání lidí a různé společenské a kulturní akce a do doby zrekonstruování fary i bydlení pro faráře.

Cílem celé akce bylo umožnit široké veřejnosti, ať už z řad farníků, občanů města či návštěvníků Opočna, podílet se na záchraně opočenských památek. Obnovit krásu města nejen rekonstrukcí fasád historických staveb, ale i vytvořením místa, ve kterém se bude žít a utvářet společenství lidí.

Celou akci se nakonec podařilo zrealizovat díky obětavé práci lidí, jak z řad farníků, tak z řad široké veřejnosti. Velkou pomoc poskytlo město Opočno, Technické služby města Opočna s.r.o. a stavební firma Štěpánek s.r.o. Opočno, která se ujala odborných stavebních prací. Nic by se ale nepodařilo bez kvalitní projektové dokumentace, kterou zdarma zpracovala paní Ing. arch. Ludmila Snopková z Opočna se svým manželem Ing. Martinem Snopkem. Rekonstrukce kaplanky je vzorovým příkladem společné akce, na které se podílelo prakticky celé město Opočno, jeho obyvatelé (věřící i nevěřící), soukromé i veřejné instituce a právě všem těmto lidem a subjektům bude kaplanka i sloužit, dělat radost a zdobit krásné město Opočno s jedinečnou památkovou zónou.


Kaplanka s kostelem Nejsvětější Trojice s budovou děkanství tvoří nedílnou a neodmyslitelnou součást památkové zóny města Opočna, historického jádra a Trčkova náměstí v Opočně.

 Kaplanka, kůlna a garáž jsou historicky součástí zahrady, která patří ke kostelu Nejsvětější Trojice a faře na Trčkově náměstí. Kostel a fara jsou součástí areálu NKP zámek v Opočně. Zahrada s kaplankou je přistavěna k renesanční propojovací nadzemní chodbě mezi zámkem a letohrádkem v zámeckém parku. Tato chodba tak tvoří zadní stěnu kaplanky a interiéry se částečně prolínají. Chodba spojovala letohrádek s kostelem a zámkem v trase městských hradeb, jejichž zdivo zřejmě bylo k jejímu zřízení využito. V místě kaplanky stál zřejmě menší starší objekt, který byl v 19. století rozšířen a upraven jako byt kaplana. K tomu stavebně historický průzkum uvádí: „V roce 1896 byla upravena na celoročně obývaný byt kooperátora. S touto úpravou lze spojit zachované truhlářské prvky obytné části stavby, které svým řešením odpovídají truhlářskému vybavení fary. Dvoukřídlé interiérové dveře, dvojice kastlových oken v severním průčelí a okno směřující k západu se zachovaly v autentickém stavu včetně kování, které odpovídá ještě pozdně klasicistním formám.

Objekty přistavěné k propojovací chodbě, včetně kaplanky, mají samy o sobě historickou hodnotu. Tvoří součást Trčkova náměstí a jsou vnímány jako součást zámeckého areálu. Spolu se zahradou představují hodnotný pohledový celek historické zástavby s řadou hodnotných dochovaných detailů (např. detaily střechy kaplanky, historické okenní výplně). Tuto historickou a pohledovou kvalitu je z hlediska památkové péče žádoucí zachovat. Jako samostatné kulturní hodnoty je dále vhodné připomenout vazbu na propojovací chodbu, respektive městské hradby, a s tím související archeologické situace.

Farnost Opočno by ráda opravila postupně, jak budovu děkanství, tak kostel Nejsvětější Trojice i kaplanku. Právě budovou tzv. kaplanky opravy zahájila. Kaplanka, kdysi bydlení pro kněze, již dlouhá léta nesloužila svému původnímu, ale ani jinému účelu. Přitom se jedná o jedinečnou a krásnou stavbu s úžasnou atmosférou. 

Farnost v tomto prostoru vybudovala místo pro setkávání lidí a různé společenské a kulturní akce a do doby zrekonstruování fary i bydlení pro faráře.

Cílem celé akce bylo umožnit široké veřejnosti, ať už z řad farníků, občanů města či návštěvníků Opočna, podílet se na záchraně opočenských památek. Obnovit krásu města nejen rekonstrukcí fasád historických staveb, ale i vytvořením místa, ve kterém se bude žít a utvářet společenství lidí.

Byla vyhlášena veřejná sbírka, aby mohla široká veřejnost přispět na tento bohulibý účel. Veřejnou sbírkou se v roce 2020-2021 podařilo shromáždit peníze na opravu historických varhan a i na kaplanku byla vybrána významná část financí. Bohužel tyto finance nepokryty celou rekonstrukci, a tak pomohlo i město Opočno a velkou část si musela farnost vypůjčit od jiných farností a půjčku nyní splácí z darů štědrých drobných dárců.

Při samotné rekonstrukci kaplanky bylo zorganizováno několik dobrovolnických brigád, kdy se na samotných stavebních a hlavně bouracích pracích podíleli farníci a další dobrovolníci, včetně samotného pana faráře, Mgr. Filipa Foltána. Práce byly dokončeny na začátku léta 2022 a dne 24. 6. 2022 proběhlo žehnání kaplanky za přítomnosti široké veřejnosti a řady duchovních.

Od té doby objekt kaplanky slouží jak pro dočasné ubytování pana faráře, tak např. pro výuku náboženství mládeže. V neděli, v době konání mše svaté zde tráví čas rodiče s malými dětmi, které nevydrží po dobu celé mše svaté v kostele a sledují průběh mše na velkoplošné televizi v kaplance. Vždy tvoří drobné výtvarné práce, které v průběhu mše svaté přinesou do kostela k oltáři před společnou modlitbou. Každou první neděli v měsíci probíhá v kaplance společné setkání farníků po mši svaté, tzv. Agape s drobným občerstvením.

Celou akci se nakonec podařilo zrealizovat díky obětavé práci lidí, jak z řad farníků, tak z řad široké veřejnosti. Velkou pomoc poskytlo město Opočno, Technické služby města Opočna s.r.o. a stavební firma Štěpánek s.r.o. Opočno, která se ujala odborných stavebních prací. Nic by se ale nepodařilo bez kvalitní projektové dokumentace, kterou zdarma zpracovala paní Ing. arch. Ludmila Snopková z Opočna se svým manželem Ing. Martinem Snopkem. Rekonstrukce kaplanky je vzorovým příkladem společné akce, na které se podílelo prakticky celé město Opočno, jeho obyvatelé (věřící i nevěřící), soukromé i veřejné instituce a právě všem těmto lidem a subjektům bude kaplanka i sloužit, dělat radost a zdobit krásné město Opočno s jedinečnou památkovou zónou.

Bohu díky.

 

 

 


Kaplanka u Děkanství v Opočně

kaplanka Opočno po 1

kaplanka Opočno po 1

 
kaplanka Opočno po 2

kaplanka Opočno po 2

 
kaplanka Opočno po 4

kaplanka Opočno po 4

 
kaplanka Opočno průběh 1

kaplanka Opočno průběh 1

 
kaplanka Opočno průběh 2

kaplanka Opočno průběh 2

 
kaplanka Opočno před 2

kaplanka Opočno před 2

 
kaplanka Opočno před 1

kaplanka Opočno před 1

 
kaplanka Opočno před 3

kaplanka Opočno před 3

 
kaplanka Opočno před 4

kaplanka Opočno před 4

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 10:15:16 | přečteno 700x | kveta.vitvarova