Vyhledávání

Hroznová 247/32 - České Budějovice

po rekonstrukci 1

Dům s tajemnými čučkami

Dům na nároží ulic Hroznová a Česká v Českých Budějovicích jsou vlastně domy dva. K jejich propojení došlo v průběhu 18. století. Majitelé byli především řemeslníci a obchodníci, kteří zde žili a bydleli. Obchodovali a pracovali uvnitř domu i v krytém loubí orientovaném do České ulice. V 70. letech 20. století přešel dům do majetku Státní banky československé. Vznikly zde kanceláře a další administrativní zázemí. Mnozí pamatují, že právě sem začínající podnikatelé, první klienti Komerční banky, nosili k vyřízení první příkazy k úhradě. Po letech přestala banka objekt využívat a dům chátral. Mezi lety 2021 – 2022 provedl nový majitel kompletní rekonstrukci. Vzniklo zde 7 nových bytů a 2 nebytové prostory.  Rekonstrukce domu v historické části Českých Budějovic přináší i nečekané radosti. Jednou z nich bylo nahrazení původního žulového nárožního odrazníku, který zmizel během rekonstrukce České ulice v 90. letech 20. století, novodobou replikou.

A čučky, které jsou zmíněny v úvodu? Jedná se o pasířské prvky, které v úrovni římsy zdobí průčelí domu. Stejně jako báně některých církevních staveb skrývají čučky vzkazy a artefakty určené budoucím generacím. I čučky v Hroznové ulici byly opraveny. Co všechno skrývají objeví naši následovníci až se dům bude opravovat příště

Stavební úpravy objektu Hroznová č.p. 247/32, parc. č. 306, k.ú. České Budějovice 1

Stručná historie objektu

Dům Hroznová 32 leží v srdci Městské památkové rezervace České Budějovice (MPR) na severovýchodním nároží ulic Česká a Hroznová, nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. v sousedství budovy Komerční banky a ikonické restaurace Masné krámy. Stojí na dvou původních úzkých gotických parcelách. Na místě původně stály dva měšťanské domy, které byly v 18. století propojeny do jednoho celku. Díky této skutečnosti je dispozice domu komplikovaná a za zmínku stojí, že se uvnitř třípodlažního domu nachází celkem 14 různých výškových úrovní.

Dům byl během své existence několikrát stavebně upraven. K nejrazantnější rekonstrukci, kterou provedla tehdejší Státní banka československá, došlo v 70. letech 20. století. Během ní byly, bohužel, mimo obvodových zdí a kleneb v přízemí a loubí nahrazeny všechny původní konstrukce novými. Objekt později sloužil jako administrativní zázemí komerční banky. Není bez zajímavosti, že původně prázdné podkroví, půdu, plánovala banka využívat pro své zaměstnance jako cvičnou střelnici.

Plánované využití objektu

V úvodu projekční přípravy byla v roce 2020 vypracována architektonická studie, která stanovila budoucí využití objektu. Podstatou návrhu bylo, že původní administrativní budova bude přestavěna na bytový dům se 7 bytovými a 2 nebytovými prostory se společným dvorem a průjezdem umožňujícím vjezd na parkoviště sousední banky. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2021 a v témže roce v dubnu byly zahájeny stavební úpravy. Stavební práce byly dokončeny o rok později. V současnosti slouží byty pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování. V nebytových prostorech jsou provozovány thajské masáže.

Zdroje financování

Stavební úpravy ve výši necelých 14 milionů korun byly hrazeny z finančních prostředků společnosti Hroznová CB, s.r.o. a formou obvyklého komerčního úvěru. Nebyl použit žádný dotační titul.

Závěrečný komentář a zdůvodnění přihlášení stavby do soutěže

V porovnání se stavebními úpravami jiných objektů v prostoru MPR České Budějovice, na kterých jsem se jako architekt nebo investor za posledních 30 let podílel, se v případě Hroznové 32 jednalo o stavbu neobvyklou: jak je uvedeno výše, byla během poslední necitlivě provedené rekonstrukce ze 70. let (pod vedením SÚRPMO – Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů!) mimo původní hmoty domu, zachovalého loubí a vnitřních kleneb zničena většina prvků stavby hodné památkové ochrany. Naší snahou proto bylo nepoškodit to, co zbylo a obnovit něco z toho co zmizelo. Z uživatelského hlediska bylo přirozeně lákavé pokusit se otevřít z interiérů podkroví pohledy na blízký klášter, Piaristické náměstí a Černou věž. Z piety k torzu, které zbylo, jsme od těchto námětů ustoupili a dům zachovali tak, jak jej dosud všichni znají a vnímají. Obnoveno bylo to, co k nárožním objektům ležícím na frekventovaných komunikacích uvnitř historických měst neodmyslitelně patří, totiž žulový odrazník, který zmizel během opravy České ulice před třiceti lety. Byl nově proveden jako replika dle dobových fotografií a osazen na stejném místě jako stával kdysi.


Hroznová 247/32 - České Budějovice

po rekonstrukci 1

po rekonstrukci 1

 
po rekonstrukci 3

po rekonstrukci 3

 
po rekonstrukci 2

po rekonstrukci 2

 
po rekonstrukci 4

po rekonstrukci 4

 
před rekonstrukcí 3 nadhled

před rekonstrukcí 3 nadhled

 
před rekonstrukcí 4

před rekonstrukcí 4

 
před rekonstrukcí 5

před rekonstrukcí 5

 
před rekonstrukcí 2

před rekonstrukcí 2

 
před rekonstrukcí 1

před rekonstrukcí 1

 
po rekonstrukci 4

po rekonstrukci 4

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 10:39:17 - aktualizováno 12.1.2023 21:20:04 | přečteno 99x | kveta.vitvarova