Vyhledávání

Hospodářský dvůr v Rymicích

autor Petr Šiška

V polovině května 2022 zavítali první návštěvníci do zrekonstruovaného barokního hospodářského dvora v Muzeu v přírodě Rymice, který byl v havarijním stavu. Nově se v něm nacházejí prostory pro etnografický a archeologický depozitář včetně zázemí pro konzervátory, také turistické zázemí s pokladnou a prodejem drobných suvenýrů a s expozicí Od kvásku ke klásku, která je zaměřena na tradiční postupy spojené s výrobou chleba.

Obnova hospodářského dvora byla největší investiční akcí Muzea Kroměřížska, které o muzeum
v přírodě pečuje. Celkové náklady včetně přípravy projektu dosáhly 126 milionů korun, z toho dotace z IROP tvořila 103 milionů a státní rozpočet 6 milionů korun. Z rozpočtu organizace a Zlínského kraje bylo uhrazeno téměř 17 milionů.

Budovy bylo nutné staticky zajistit, opravit krovy, udělat nové přípojky sítí, fasády, terénní a sadové úpravy, rovněž vyřešit ochranu sbírkového fondu. Na celou revitalizaci dohlíželi památkáři. Musel být dodržen půdorys původní stavby, rozměry okenních a dveřních otvorů, na střechu musely přijít bobrovky.

Hospodářský dvůr v Rymicích je památkově chráněn od roku 1958. Nachází se v sousedství pozdně renesanční tvrze, k jejímž majitelům patřil mimo jiné i slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna. V souvislosti s celospolečenskými změnami ztratil areál na konci 40. let 20. století svou původní funkci. Od 50. let 20. století jej využívalo místní zemědělské družstvo. Už na přelomu 60. a 70 let minulého století byl stav objektů po stavebně-technické stránce kritický. Obnova probíhala od března 2020 do května 2022. Na stavební práce navazovalo vybavení interiérů a instalace expozice Od kvásku ke klásku. 


Vrchnostenský dvůr v Rymicích vlastnili od roku 1651 olomoučtí jezuité, a to až do roku 1773, kdy byl řád zrušen. Do období 18. století můžeme klást barokní výstavbu základu současného hospodářského dvora, který tvoří trojice křídel spojených do půdorysu písmene U. Další výraznější stavební změny nastaly až během druhé poloviny 19. století, tehdy bylo křídlo C prodlouženo a rozšířeno a všechny trakty nadstavěny o půdní polopatro. Do stejné doby jsou datovány i dva průjezdné rizality při vnějších fasádách křídel A a C. Ve druhé polovině 20. století se stal objekt součástí areálu JZD, křídla A a C sloužily jako kravín. Začátkem 80. let 20. století se uvažovalo o využití

celého areálu pro muzejní účely, mělo zde být vybudováno muzeum zemědělství. V letech 1987–1989 byl hospodářský dvůr staticky zajištěn, zahájenou rekonstrukci však přerušila Sametová revoluce a objekt byl ponechán svému osudu. V září 2015 se zřítila část střechy na křídle B a přikročilo se k vypracování investičního záměru. Následně muzeum uspělo v žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Celkové náklady včetně přípravy projektu dosáhly 126 milionů korun, z toho dotace z IROP tvořila 103 milionů a státní rozpočet 6 milionů korun. Z rozpočtu organizace a Zlínského kraje bylo uhrazeno téměř 17 milionů.
V březnu 2020 byla zahájena plánovaná rekonstrukce hospodářského dvora. Při ní bylo nutné zohlednit skutečnost, že objekty jsou kulturní památkou. Vzhled exteriéru byl proveden tak, aby zůstaly zachovány hodnotné detaily a nové byly provedeny v historizujícím duchu. Při revitalizaci musel být dodržen půdorys původní stavby, rozměry okenních a dveřních otvorů, na střechu musely přijít bobrovky. To vše za přímého dohledu pracovníků památkové péče. Hospodářský dvůr prošel během revitalizace výraznou proměnou a dostal novou tvář. Světlou fasádu oživila tyrkysová barva oken a dveří, která přibližně odpovídá nátěru nalezenému na původních dřevěných výplních otvorů. K nejnáročnějším pracím patřilo statické zajištění budovy a její odvlhčení. Jak již bylo zmíněno výše, objekt dlouhodobě chátral a před rekonstrukcí byl v havarijním stavu. V rámci stavebních prací bylo provedeno statické zajištění, částečně vyměněn krov, položena nová střešní krytina, realizovány nové rozvody, vnitřní i venkovní omítky, výplně otvorů, podlahy, přípojky sítí, komunikace, parkoviště pro návštěvníky, terénní a sadové úpravy. V objektu byla instalována zabezpečovací i požární signalizace, která přispívá k ochraně sbírkových předmětů a vybavení. Areál je řešen jako bezbariérový. Jedinými prostory nepřístupnými bezbariérově jsou technické prostory v 1. PP a 2. NP, do kterých nemá veřejnost přístup.

 Stavební práce probíhaly od března 2020, na ně navazovalo vybavení interiérů a instalace etnografické expozice nazvané Od kvásku ke klásku, která návštěvníkům přibližuje proces setí a sklízení obilí, jeho zpracování na mouku a pečení chleba. Kromě expozice je v objektu umístěn etnografický depozitář, konzervátorská dílna, zázemí pro návštěvníky s pokladnou, archeologický depozitář a kanceláře pro odborné pracovníky. Vybudováním depozitářů se vyřešil kritický problém s nedostatkem místa pro uložení rozsáhlého sbírkového fondu. V únoru 2022 byla stavba zkolaudována, v květnu 2022 se areál bývalého hospodářského dvora otevřel veřejnosti.
Barokní hospodářský dvůr v Rymicích po provedené revitalizaci, při níž byly použity aktuálně dostupné moderní technologie, důstojně prezentuje svůj historický a kulturní význam. Stavba vytváří spolu s renesanční tvrzí, k níž přiléhá, pozoruhodný ucelený architektonický komplex. Je podstatnou součástí urbanistické struktury obce Rymice a nese důležité památkové hodnoty. Svým významem přesahuje jak region Holešovska, tak Kroměřížska.
Vzhledem k úspěšné záchraně této kulturní památky, chráněné od roku 1958, a citlivě provedené rekonstrukci se muzeum rozhodlo přihlásit obnovu objektu do soutěže a tím ji představit veřejnosti i mimo náš region.


Hospodářský dvůr v Rymicích

expozice (1)

expozice (1)

 
expozice (2)

expozice (2)

 
proměna 6

proměna 6

 
proměna 5

proměna 5

 
proměna 3

proměna 3

 
proměna 1

proměna 1

 
proměna 2

proměna 2

 
proměna 4

proměna 4

 
proměna 7

proměna 7

 
autor Petr Šiška

autor Petr Šiška

 
 
Vytvořeno 13.1.2023 16:17:20 - aktualizováno 13.1.2023 16:55:06 | přečteno 65x | kveta.vitvarova