Vyhledávání

Bývalá synagoga, knihovna BBB - Uherské Hradiště

Foto pro novináře

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana – bývalá židovská synagoga

Bývalá židovská synagoga, která je nemovitou kulturní památkou, byla postavena v roce 1875. V průběhu 20. století se o zkázu několikrát postarali lidé i živly. Naposled šlo o velkou vodu v roce 1997. Její osud byl pohnutý, nicméně pokud byl objekt funkční, vždy sloužil kulturním účelům. Už při poválečné úpravě byl zrušen sakrální halový prostor vložením patra a při obnově na přelomu století bylo pro provoz upraveno i podkroví. V roce 2002 dostal objekt novou fasádu, v roce 2004 pak byla obnovena i původní kopule. Základem obnovy budovy v roce 2022 se stala oprava fasády, která po dvaceti letech už vykazovala rozsáhlé lokální poruchy, zejména u soklových omítkových ploch. Návrh na její obnovu zahrnoval mimo jiné stratigrafický průzkum, jehož výsledkem byla změna barevnosti. Dosavadní cihlová barva byla nahrazena šedomodrým odstínem hlavních ploch a bílou barvou u zdobných prvků. Práce zahrnovaly také opravy klempířských prvků a dešťového svodu. Při opravách se dostalo i na repasování oken. Obnova za 5,17 milionu korun byla spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dotace činila 770 tisíc korun. Od roku 1951 v objektu sídlí knihovna v roce 1992 pojmenovaná po Bedřichu Beneši Buchlovanovi, někdejším knihovníkovi. Knihovna je v současnosti díky svým pracovníkům úspěšnou institucí, která sbírá ocenění za svou činnost. Zajímavostí je, že celostátní akce Noc s Andersenem vznikla v roce 2000 právě přičiněním zdejších knihovníků.

 

Bývalá židovská synagoga, která je nemovitou kulturní památkou, byla postavena v roce 1875. Původně měla hladké průčelí s trojúhelníkovými štíty lemovanými dekorativní římsou a sedlovou střechu. Jednolodní halový objekt měl v patře s galerií přístupnou symetrickými schodišti.  V roce 1904 byla přestavěna a opatřena novorománským průčelím a doplněna kopulí. V červnu 1941 byla přepadena a zdemolována oddíly SA a místními členy kolaborantské organizace Vlajka, po druhém útoku dne 12. srpna 1941, kdy byla zapálena, z ní zůstala jen ruina, kterou město po válce opravilo pro kulturní účely (veřejná knihovna, koncertní sál a klubovny Slovácké filharmonie a pěveckého sdružení Svatopluk). 7. března 1966 byla budova poničena požárem, znovu rekonstruována, opět byla poškozena v létě 1997 povodní, v následujícím roce pak prošla celkovou rekonstrukcí. Při poválečné úpravě byl zrušen sakrální halový prostor vložením patra  a při obnově na přelomu století bylo pro provoz upraveno i podkroví. V roce 2002 dostala novou fasádu, v roce 2004 pak byla obnovena i původní kopule.

Základem obnovy budovy v roce 2022 se stala oprava fasády, která po dvaceti letech už vykazovala rozsáhlé lokální poruchy, zejména u soklových omítkových ploch. Návrh na její obnovu zahrnoval i stratigrafický průzkum, jehož výsledkem byla změna barevnosti. Dosavadní cihlová barva byla nahrazena šedomodrým odstínem hlavních ploch a bílou barvou u zdobných prvků. Práce zahrnovaly také opravy klempířských prvků a dešťového svodu. Při opravách se dostalo i na repasování oken.
K akci patřilo rovněž předláždění části chodníku na severní straně objektu.

Od roku 1951 v objektu sídlí knihovna od roku 1992 nazývaná Bedřicha Beneše Buchlovana.

Akce za 5,17 milionu korun byla spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dotace činila 770 tisíc korun.

 


Bývalá synagoga - Uherské Hradiště

Knihovna BBB po obnove (2)

Knihovna BBB po obnove (2)

 
Knihovna BBB po obnove (3)

Knihovna BBB po obnove (3)

 
Knihovna BBB po obnove (4)

Knihovna BBB po obnove (4)

 
Knihovna BBB po obnove (1)

Knihovna BBB po obnove (1)

 
Knihovna BBB pred obnovou (2)

Knihovna BBB pred obnovou (2)

 
Knihovna BBB pred obnovou (3)

Knihovna BBB pred obnovou (3)

 
Knihovna BBB pred obnovou (1)

Knihovna BBB pred obnovou (1)

 
Knihovna BBB pred obnovou (4)

Knihovna BBB pred obnovou (4)

 
Knihovna BBB pred obnovou (5)

Knihovna BBB pred obnovou (5)

 
Knihovna BBB po obnove (5)

Knihovna BBB po obnove (5)

 
Foto pro novináře

Foto pro novináře

 
 
Vytvořeno 9.1.2023 13:45:46 | přečteno 110x | klara.konopaskova