Vyhledávání

0. kilometrovník státní silnice Hradec Králové – Jablonné nad Orlicí v Hradci Králové

03 Po obnově

Obnova 0. kilometrovník státní silnice Hradec Králové – Jablonné nad Orlicí v Hradci Králové

Statutární město Hradec Králové soustavně obnovuje architektonické kulturní dědictví.

Do soutěže Památka roku město Hradec Králové přihlásilo obnovu 0. kilometrovníku na býv. státní silnici Hradec Králové – Jablonné nad Orlicí v Hradci Králové. Kilometrovníky byly osazována podél státních i okresních silnic. Kilometrovník tvaru čtyřbokého hranolu je zapuštěný do terénu. Kilometrovníky vzoru z roku 1933 mají číslice pro oba směry jízdy a jsou k silnici otočeny v úhlu 45°. Na bíle natřeném kilometrovníku černou číslicí byl vyznačen počet kilometrů. Barvený pruh pod vrcholkem sloužil k barevnému odlišení státních silnic. Obnoven byl v barvě červené, protože byl počátkem státní silnice Hradec Králové – Jablonné nad Orlicí.

0. kilometrovník je významnou památkou vývoje dopravního značení, která ačkoliv je na území královéhradeckého kraje, je zmíněna v publikaci JAKUBEC, Pavel. Znamení dálek: památky dopravního značení v Libereckém kraji. Na Sychrově: Národní památkový ústav, str. 25.

Obnově předcházel průzkum historických pramenů, rešerše literatury a průzkum stratigrafie barevných vrstev. Obnova kilometrovníku vzbudila zájem o další kilometrovníky, které se nalézají na území města. Pouze tento je výjimečný, tím, že označuje počátek státní silnice.

Obnova i drobné součásti v rozsáhlém památkově chráněném území městské památkové zóny má význam pro zachování její hodnoty v co největší šíři. 

Kilometrovníky v Hradci Králové - YouTube


0. kilometrovník státní silnice Hradec Králové – Jablonné nad Orlicí v Hradci Králové na území Městské památkové zóny Hradec Králové na křižovatce ulic Ignáta Herrmanna a Komenského. Je součástí pozemku parc. č. 141/19 v katastrálním území Hradec Králové.

Identifikace žadatele

Statuární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810 – vlastník

Uživatel památky

občané a návštěvníci, správce Technické služby Hradec Králové příspěvková organizace

0. kilometrovník vzoru 1933 jako dopravní značení státní silnice Hradec Králové – Jablonec nad Orlicí byl zřízen podle výnosu ministerstva veřejných prací č. 11d-225/17-63.151 ze dne 10.listopadu 1933.

Kilometrovník má tvar čtyřbokého hranolu normované velikosti 170x30x30, který je zapuštěný do terénu. Kilometrovníky byly osazována podél státních i okresních silnic. Kilometrovníky vzoru z roku 1933 mají číslice pro oba směry jízdy a jsou k silnici otočeny hranou v úhlu 45°. Na bíle natřeném kilometrovníku byl číslicí vyznačen příslušný počet kilometrů, který kilometrovník označoval. Kilometrovníky sloužily rovněž k barevnému odlišení státních silnic. Barvy byly na kilometrovník nanášeny 8 až 10 cm širokým pruhem pod vrcholkem nad číselnou hodnotu. Státní silnice Hradec Králové – Jablonné pod Orlicí byla vyznačena barvou červenou. Protože město Hradec Králové byla významná dopravní křižovatka, procházela ulicí Ignáta Hermanna také státní silnice Litomyšl – Jičínsko – Rumburská, která byla značena zeleně. Stopy zelené barvy byly nalezeny i na 0. kilometrovníku. Obnovena byla barva červená, protože kilometrovník byl počátkem státní silnice vyznačované červeně.

0. kilometrovník je významnou památkou vývoje dopravního značení, která ačkoliv je na území královéhradeckého kraje, je zmíněna v publikaci JAKUBEC, Pavel. Znamení dálek: památky dopravního značení v Libereckém kraji. Na Sychrově: Národní památkový ústav, str. 25. Kilometrovník byl obnoven do původního provedení z 30. let 20. stol.

Plánované využití se nemění – kilometrovník – historické dopravní značení.

Obnova byla financována z rozpočtu města Hradec Králové v rámci velké akce rekonstrukce křižovatky Fortna, které byla podpořena z Evropských fondů.

Celkově bylo na obnovu vynaloženo 9.200 Kč včetně DPH.

Pozn.: Po poradě se sekretariátem SHSČMS byla akce přihlášena do kategorie „malé“ obnovy, neboť rekonstrukce křižovatky Fortna jako celek se míjí s cílem soutěže.

Přihlášku podáváme z důvodu, že se jedná o mimořádnou akci obnovy dochovaného historického dopravního značení. Jsou to součásti silnic, které velmi často zanikají, neboť ztratily význam dopravního značení. Obnově předcházel průzkum historických pramenů, rešerše literatury a restaurátorský průzkum stratigrafie barevných vrstev. Obnova kilometrovníku vzbudila zájem o další kilometrovníky, které se nalézají na území města. Pouze tento je výjimečný, tím, že označuje počátek státní silnice. Obnova byla prezentována veřejnosti, krátkým videm (Kilometrovníky v Hradci Králové - YouTube).

Obnova i drobné součásti v rozsáhlém památkově chráněném území městské památkové zóny má význam pro zachování její hodnoty v co největší šíři.0. kilometrovník, Hradec Králové

05 Startigrafie barva silnice

05 Startigrafie barva silnice

 
06 Startigrafie barva písma

06 Startigrafie barva písma

 
04 Fotoplán po obnově

04 Fotoplán po obnově

 
02 Fotoplán stávající stav

02 Fotoplán stávající stav

 
03 Po obnově

03 Po obnově

 
08 Před obnovou 02

08 Před obnovou 02

 
09 Po obnově 02

09 Po obnově 02

 
10 Po obnově 01

10 Po obnově 01

 
07 Demontáž kilometrovníku

07 Demontáž kilometrovníku

 
01 Před obnovou 01

01 Před obnovou 01

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 14:15:24 - aktualizováno 13.1.2023 13:49:59 | přečteno 64x | kveta.vitvarova