Vyhledávání

Soutěž Památka roku - historie

Soutěž o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb - Památka roku

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, vojenský nebo zemědělský brownfield, veřejný prostor, park...

Pamatka roku logo barva
Cena sestává

a) z trvalé pamětní desky s nápisem Památka roku k umístění u vítězného objektu,
b) z finanční odměny vlastníkovi

Realizace obnovy objektu musí být dokončena v hodnoceném roce.