Vyhledávání

Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Kadan Foto pro novinare

Jednou ze stěžejních akcí města Kadaně bylo v roce 2021 v rámci obnovy městské památkové rezervace restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Mírovém náměstí v Kadani. Celkové náklady na restaurování díla činily 963 tis. Kč, na akci byla poskytnuta dotace Ministerstva kultury ČR 700 tis. Kč. Sloup Nejsvětější Trojice je reprezentativním příkladem monumentální rokokové trojiční statue se sochařskou výzdobou v Kadani domestikovaného sochaře Karla Lazara Waitzmanna (původem ze Štýrského Hradce), reprezentující kvalitní pozdně barokní sochařský rukopis s ladným kladením záhybů rouch a realistickým propracováním obličejových partií (s paralelami u soch hlavního oltáře kadaňského františkánského klášterního kostela). Památka je současně výraznou dominantou kadaňského Mírového náměstí, a tedy i Městské památkové rezervace Kadaň. Byl postaven roku 1753 nákladem rodiny Rochovy, jak vyplývá z chronogramu v kartuši pod sochou sv. Rocha, a zhotoven je převážně z černovického pískovce, se zastoupením dílčích partií rekonstruovaných v pozdějších obnovovacích fázích z pískovce slánského, mšenského a při restaurování v letech 1998 – 2000 z pískovce hořického. Jeho benedikace proběhla roku 1755.


Sloup Nejsvětější Trojice, Kadaň, Ústecký kraj

Sloup Kadan Foto pro novinare

Sloup Kadan Foto pro novinare

 
Sloup Kadan Foto po (2)

Sloup Kadan Foto po (2)

 
Sloup Kadan Foto po (1)

Sloup Kadan Foto po (1)

 
Sloup Kadan Foto po (3)

Sloup Kadan Foto po (3)

 
Sloup Kadan Foto po (4)

Sloup Kadan Foto po (4)

 
Sloup Kadan foto před  (1)

Sloup Kadan foto před (1)

 
Sloup Kadan foto před  (3)

Sloup Kadan foto před (3)

 
Sloup Kadan foto před  (2)

Sloup Kadan foto před (2)

 
Sloup Kadan foto před  (4)

Sloup Kadan foto před (4)

 
Sloup Kadan foto před  (5)

Sloup Kadan foto před (5)

 
 
Vytvořeno 19.1.2022 11:36:33 - aktualizováno 19.1.2022 11:38:15 | přečteno 312x | klara.konopaskova