Vyhledávání

Mariánský sloup s dómem a světci - Hostinné

Mariansky sloup foto pro novinare

Město Hostinné bylo ve své historii několikrát postiženo morovou epidemií, která poznamenala osudy a životy jeho obyvatel. Poté, co se nebezpečí morové nákazy městu Hostinné roku 1670 vyhnulo, nechala vdova po majiteli hostinského panství Vilému Lamboyovi z Desseneru, Sybilla hraběnka z Desseneru vystavět uprostřed náměstí Hostinného mariánský sloup. Od svého vzniku byl nazýván též morový a vnímán jako symbol ochrany města před touto nákazou. Vlastní sloup je složen z šestibokého dómu, lemovaného obíhajícím třístupňovým schodištěm. V čelní stěně dómu je zapuštěna nika s kamennou plastikou spící sv. Rozálie, patronky nemocných morem. Dóm je v nárožích zpevněn jednoduchými pilastry, nesoucími na ochozu osazených 6 plastik světců v nadživotní velikosti. Při pohledu z čelní východní strany směrem doprava jde o sochu sv. Rocha, sv. Šebestiána, sv. Ignáce z Loyoly, sv. Antonína Paduánského, sv. Františka z Assisi a sv. Jana Nepomuckého. Uprostřed dómu je vztyčen 7,5 m vysoký sloup dórského typu, korunovaný vrcholovou sochou Panny Marie Immaculaty v nadživotní velikosti.   Objekt Mariánského sloupu je historickou dominantou prostoru náměstí v Hostinném. Po předchozích dílčích opravách památky přistoupilo město Hostinné k její celkové a zásadní obnově. Práce byly prováděny ve dvou etapách, v rozmezí let 2019 – 2021. Na základě kvalitních podkladů byla na obnovu této historické památky poskytnuta finanční dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Věříme, že její novou krásnou tvář ocení nejen obyvatelé, ale i návštěvníci našeho města.

Mariánský sloup - Hostinné, Královéhradecký kraj

Mariansky sloup foto pro novinare

Mariansky sloup foto pro novinare

 
Mariansky sloup foto po (1)

Mariansky sloup foto po (1)

 
Mariansky sloup foto po (3)

Mariansky sloup foto po (3)

 
Mariansky sloup foto po (2)

Mariansky sloup foto po (2)

 
Mariansky sloup foto před (1)

Mariansky sloup foto před (1)

 
Mariansky sloup foto před (2)

Mariansky sloup foto před (2)

 
Mariansky sloup foto před (3)

Mariansky sloup foto před (3)

 
 
Vytvořeno 19.1.2022 14:49:29 | přečteno 370x | klara.konopaskova