Vyhledávání

Dům včelařů v Chlebovicích - Frýdek-Místek

Dům včelařů v Chlebovicích Foto pro novináře

Dům včelařů v Chlebovicích je kulturní památkou nadregionálního významu nacházející se na ul. Vodičné čp. 1, Chlebovice, Frýdek-Místek (k. ú. Chlebovice, parcela č. 484). Objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 32789/8–2344. Jedná se o volně stojící přízemní zděnou budovu na podélném půdorysu s mansardovou střechou, sídlo bývalého fojtství, ukázku kvalitní barokní lidové architektury z 2. pol. 18. století. Sídlí zde Muzeum včelařství, včelařský skanzen, naučná zahrada včelařsky významných rostlin, naučný včelín, včelařská prodejna. V půdních prostorách se nachází Muzeum Chlebovic a Muzeum Bezručova kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou stavbu společenského charakteru v místní části Chlebovice, je to přirozené místo pro setkávání obyvatel a pro pořádání společenských akcí.

Při deštích docházelo k zatékání do objektu střechou a čím dál většímu narušení dřevěných konstrukcí, vlhkem už byly poškozeny i některé exponáty muzea. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci střechy s výměnou střešní krytiny. Proběhlo zaměření, průzkumy a statické posouzení stavby, ve spolupráci se zástupci památkové péče byla jako přípustná střešní krytina určena přírodní břidlice. Cena včetně přidružených prací byla 5.225.730 Kč, z toho 1.000.000 Kč činila dotace Moravskoslezského kraje, 4.225.730 Kč bylo uhrazeno z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek

Dům včelařů v Chlebovicích, Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

Dům včelařů v Chlebovicích Foto po rekonstrukci (2)

Dům včelařů v Chlebovicích Foto po rekonstrukci (2)

 
Dům včelařů v Chlebovicích Foto po rekonstrukci (1)

Dům včelařů v Chlebovicích Foto po rekonstrukci (1)

 
Dům včelařů v Chlebovicích Foto po rekonstrukci (3)

Dům včelařů v Chlebovicích Foto po rekonstrukci (3)

 
Dům včelařů v Chlebovicích Foto po rekonstrukci (4)

Dům včelařů v Chlebovicích Foto po rekonstrukci (4)

 
Dům včelařů v Chlebovicích Foto před rekonstrukcí (2)

Dům včelařů v Chlebovicích Foto před rekonstrukcí (2)

 
Dům včelařů v Chlebovicích Foto před rekonstrukcí (1)

Dům včelařů v Chlebovicích Foto před rekonstrukcí (1)

 
Dům včelařů v Chlebovicích Foto před rekonstrukcí (4)

Dům včelařů v Chlebovicích Foto před rekonstrukcí (4)

 
Dům včelařů v Chlebovicích Foto před rekonstrukcí (3)

Dům včelařů v Chlebovicích Foto před rekonstrukcí (3)

 
Dům včelařů v Chlebovicích Foto před rekonstrukcí (5)

Dům včelařů v Chlebovicích Foto před rekonstrukcí (5)

 
Dům včelařů v Chlebovicích Foto pro novináře

Dům včelařů v Chlebovicích Foto pro novináře

 
 
Vytvořeno 2.2.2022 11:46:14 | přečteno 335x | klara.konopaskova