Vyhledávání

Boží muka Jestřebí

Bozi muka Foto pro novináře

Boží muka jsou poprvé vyobrazeny na tzv. indikační mapě z roku 1835. Svoji poměrně ojedinělou podobou představují cenný doklad drobné sakrální architektury z období přelomu 18. a 19. století.

Objekt Božích muk se nachází při jihovýchodním okraji intravilánu obce Jestřebí, v těsné blízkosti silnice č. II/403. Objekt je nemovitou kulturní památkou, evidovanou v Ústředním seznamu kulturním památek ČR pod r. č. 33722/7-4868.

Zděná pilířová Boží jsou umístěná uprostřed čtvercové ohrádky, tvořené kamennými sloupky, nesoucími jednoduché dřevěné oplocení. Hranolový dřík je prolomený segmentově zaklenutou nikou a zdobený štukovými reliéfy křížů a rozety. Je oddělen plochou římsou od hmotově shodné kaplice se čtyřmi pravoúhlými výklenky. Ty jsou opatřeny olejomalbami na plechu. Stříška s původním kovaným křížem, pokrytá falcovaným natíraným plechem, byla v rámci obnovy nahrazena bobrovkou. Současně došlo k odvlhčení objektu a nahrazení původních betonových prvků za kamenné. V tomto místě, na křižovatce historických cest se místní loučili se svými sousedy a přáteli a vyprovázeli je na jejich poslední cestu, ke hřbitovu v Kněžicích. Na restaurování Božích muk v Jestřebí jsme získali dotaci z Kraje Vysočina. Celkové náklady projektu dosáhly 297 600,- Kč, dotace činila 140.000,- Kč. Restaurování provedl kamenosochař Ondřej Marcin. Boží muka s oplocením jsou s ohledem na stáří ojedinělou cennou sakrální stavbou, která dotváří ráz obce. Současně doplňuje cenný soubor sakrálních staveb na Brtnicku.


Boží muka, Brtnice, Vysočina

Bozi muka Foto pro novináře

Bozi muka Foto pro novináře

 
Boží muka   foto po obnově 1)

Boží muka foto po obnově 1)

 
Boží muka   foto po obnově 2)

Boží muka foto po obnově 2)

 
Boží muka   foto po obnově 4)

Boží muka foto po obnově 4)

 
Boží muka   foto po obnově 3)

Boží muka foto po obnově 3)

 
Boží muka   průběh prací 2)

Boží muka průběh prací 2)

 
Boží muka   průběh prací 1)

Boží muka průběh prací 1)

 
Boží muka   stav před obnovou 4)

Boží muka stav před obnovou 4)

 
Boží muka   stav před obnovou 3)

Boží muka stav před obnovou 3)

 
Boží muka   stav po povodni 2018, před obnovou 2)

Boží muka stav po povodni 2018, před obnovou 2)

 
Boží muka   stav před obnovou 1)

Boží muka stav před obnovou 1)

 
 
Vytvořeno 19.1.2022 11:23:40 | přečteno 404x | klara.konopaskova