Vyhledávání

Historické město roku 2019

Známe již krajské vítěze soutěže. Předávání ocenění se uskutečnilo 18. června v Českém muzeu hudby v Karmelitské ulici v Praze.

PRAHA 1 – MPR, Hlavní město Praha
1 264 KP na území MPR (866 ha)
Městská část Praha 1 provedla revitalizaci řady veřejných prostorů, probíhá anebo byla dokončena obnova mnoha památkově hodnotných objektů. Provozuje vlastní fond na ochranu kulturního dědictví. V roce 2019 obdržela městská část Praha 1 v rámci programu 2 100 000,- Kč na obnovu 2 kulturních památek. 

SOBĚSLAV – MPZ, Jihočeský kraj  
27 KP na území MPR (38 ha)
Město je příkladem dlouhodobého a systematického přístupu k obnově objektů v MPZ, tento přinesl řadu hodnotných výsledků např. v oceněném spojení obnovy historické a moderní architektury při obnově hradu a vestavbě knihovny. Revitalizováno bylo hlavní náměstí. V roce 2019 obdrželo město v programu 1 615 000,- Kč, které byly využity na obnovu 2 kulturních památek.

IVANČICE – MPZ, Jihomoravský kraj    
22 KP na území MPZ (16,70 ha)
MPZ je ve velmi dobré kondici, centrum města nabízí dostatek obchodů, služeb i občanské vybavenosti, revitalizací prošel prostor před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a nově je zpřístupněna jeho věž. V roce 2019 proběhla v rámci programu obnova 2 kulturních památek s dotací ve výši 440 000,- Kč.

KARLOVY VARY – MPR, Karlovarský kraj
116 KP na území MPR (232 ha)
Město je největším lázeňským centrem v České republice. Od roku 2014 naplňuje cíle Programu regenerace a provozuje vlastní fond na obnovu památkových i nepamátkových objektů. V roce 2019 město obdrželo v rámci programu 50 000,- Kč, které byly využity na obnovu 1 kulturní památky.

HRADEC KRÁLOVÉ – MPZ, Královéhradecký kraj 
46 KP na území MPZ (152,70 ha)
MPZ tvoří prstenec okolo MPR s velkým plošným zastoupením sadových a parkových ploch, jejichž údržbě a revitalizaci je věnována velká pozornost. Probíhá obnova nábřeží a náplavek v MPZ. Město spravuje vlastní fond na obnovu památek a nepamátkových objektů a na publikační činnost. V programu byla provedena obnova 1 kulturní památky s výší příspěvku 500 000,- Kč.

NOVÝ BOR – MPZ, Liberecký kraj      
50 KP na území MPZ (35 ha)
Město žije sklářskou tradicí. Byla dokončena rekonstrukce náměstí a navazující komunikace. Město spravuje vlastní program na opravu nepamátkových objektů na území MPZ. V roce 2019 v rámci programu byla provedena obnova 4 kulturních památek s celkovou dotací MK ve výši 1 470 000,- Kč.

ŠTRAMBERK – MPR, Moravskoslezský kraj
98 KP na území MPR (28,80 ha)
Regenerace MPR probíhá systematicky a dlouhodobě. Do opravených dřevěnic se vracejí lidé, čímž se daří zlepšovat demografickou skladbu občanů. V minulých letech byla obnovena Jaroňkova útulna a kostel sv. Jana Nepomuckého. V roce 2019 byla v rámci programu provedena obnova 3 kulturních památek s výší finanční podpory MK 2 185 000,- Kč. Město spravuje vlastní fond na obnovu nepamátkových objektů v MPR. 

ŠTERNBERK – MPZ, Olomoucký kraj 
67 KP na území MPR (78 ha)
Město je držitelem titulu Historické město roku 2008, systematicky zvelebuje nejcennější části města a navrací společenský život do historického centra. Město se stalo turisticky atraktivní, areál hradu a kláštera jsou hojně využívány k pořádání kulturních akcí. V roce 2019 byly v rámci programu obnoveny 3 kulturní památky s výší dotace 745 000,- Kč.

JEVÍČKO – MPZ, Pardubický kraj          
16 KP na území MPR (20 ha)
MPZ je obnovována systematicky a plánovaně již od pol. 90. let. Město provozuje vlastní fond na obnovu památek a opravu nepamátkových objektů na území MPZ. V roce 2019 v rámci programu byla provedena obnova 8 kulturních památek s výší státní podpory 1 569 000,- Kč.

KLATOVY – MPZ, Plzeňský kraj            
70 KP na území MPZ (34 ha)
Dlouhodobý a systematický přístup k obnově objektů v MPZ přinesl řadu hodnotných a příkladných výsledků i nové využití památkových areálů. Město se soustavně věnuje revitalizaci městských parků a provozuje vlastní program na proplacení rozdílů ceny při obnově kulturních památek. V roce 2019 byla z programu realizována obnova 2 kulturních památek s dotací ve výši 400 000,- Kč.

KOLÍN – MPR, Středočeský kraj        
63 KP na území MPR (11 ha)
Město v posledních letech zaznamenává nárůst zájmu ze strany vlastníků kulturních památek o jejich obnovu. Obnova areálu zámku (vlastnictví města) probíhá již několik let. Z programu v roce 2019 poskytlo MK dotaci ve výši 3 320 000,- Kč na obnovu 4 kulturních památek.

ŽATEC – MPR, Ústecký kraj    
132 KP na území MPR (17,5 ha)
Město postupně provádí opravy kulturních památek, ostatních budov v MPR, ale také chodníků, komunikací nebo veřejného osvětlení, v souladu s historickým rázem města. Spravuje vlastní Fond regenerace Města Žatec. Finančně podporuje pořádání kulturních akcí spojených s udržováním regionálních chmelařských tradic. Do programu byla v roce 2019 zařazena obnova 5 akcí obnovy s výší dotace 769 000,- Kč.

JEMNICE – MPZ, Kraj Vysočina          
35 KP na území MPZ (39 ha)
Město provádí po etapách obnovu hlavní budovy zámku, zdevastované armádou. V minulých letech bylo  revitalizováno Arboretum, postupně je prováděna obnova městského opevnění. V loňském roce byla z programu realizována obnova 2 kulturních památek s dotací ve výši 755 000,- Kč.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – MPZ, Zlínský kraj    
36 KP na území MPZ (37 ha)
Město je držitelem titulu Historické město roku 2011, dlouhodobě a koncepčně se zapojuje do péče o památky, provozuje vlastní Fond obnovy historické architektury a nepamátkových objektů. V roce 2019 byla v rámci programu provedena obnova 2 kulturních památek s výší dotace 1 800 000,- Kč.

Prezentace krajských vítězů.

Všem blahopřejeme!