Vyhledávání

Program

Sněm se uskuteční 21. a 23. března 2023 v Praze - Žofín.

XI. řádný Sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

21. – 22. března 2023 (Praha, Žofín)

1. den – úterý

9.00 – 10.00 prezence účastníků

10.00 – 12.45 zahájení Sněmu

volba pracovního předsednictv, volba komisí, zpráva mandátové a volební komise, návrhové komise, schválení programu sněm, schválení volebního a jednacího řádu

zpráva o činnosti SHS ČMS ve volebním období 2019–2023

zpráva kontrolní komise

zpráva předsedů pracovních komisí

diskus, schválení zpráv

11.00-11.30 přestávka

Stanovy SHS ČMS

diskuse, schválení stanov, výše členských příspěvků

volba členů výboru a kontrolní komise

13.00 – 14.00 společný oběd (v době přestávky 13.00 – 15.00 proběhne zasedání výboru a kontrolní komise – volby a schválení hospodaření)

15.00 – 17.00 slavnostní zahájení Sněmu

představení hostitelského města 

Vyhodnocení soutěže Památka roku 2022

 zpráva o činnosti SHS ČMS, zpráva volební komise o výsledcích voleb do orgánů Sdružení, představení členů výboru, předsednictva a kontrolní komise

vystoupení hostů sněmu

koncepce činnosti SHS ČMS pro volební období 2023–2027

zahájení diskuse

19.00 – 23.00 společenský večer - Žofín

2. den – středa

8.30 – 9.00 prezence účastníků

9.00 – 12.00 pokračování jednání

pokračování diskuse o koncepci činnosti Sdružení, návrh usnesení sněmu, zpráva komise mandátové a volební, návrhové

10.30 –11.00 přestávka

schválení koncepce a usnesení sněmu

12.00 – 12.30 ukončení Sněmu - závěry

13.00 – 14.00 společný oběd

12.30 – 13.30 tisková konference

 

Vytvořeno 5.1.2023 12:11:05 - aktualizováno 10.1.2023 13:50:08 | přečteno 76x | kveta.vitvarova