Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Příbor

Město Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
Příbor, 742 58

Telefon:+420 556 455 455
E-mail:info@pribor-mesto.cz
Web:www.pribor.eu
IČ: 00298328 ID datové schránky: rfvbx3k e-mail: info@pribor-mesto.cz Facebook: https://www.facebook.com/priboroficialni/
 
 

PŘÍBOR - HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2015

Toto prestižní ocenění udělované Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR získalo město Příbor za svou systematickou péči o kulturní památky a za život v nich pulsující.  Soutěže „Za nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón“ se Příbor účastní pravidelně. Na svém kontě má 7 vítězství v krajských kolech.

Město je oázou klidu. Láká k zastavení se v památkách a spočinutí v zeleni v samém centru města. Příbor je dobrou adresou.


Město Příbor se rozkládá na mírně zvlněném terénu na obou březích řeky Lubiny. Jedná se o jedno z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Je lemováno působivou scenérií předhůří Beskyd s vyhlídkou na nedalekou štramberskou Trúbu, malebné Hukvaldy a staroslavný Radhošť. Jihozápadní část území města je součástí Přírodního parku Podbeskydí. Dopravní poloha města byla  důležitá jak historicky (obchodní cesta procházející centrem města) tak i v současnosti - město tvoří významný komunikační uzel silnic I/58 (Ostrava-Beskydy) a R48 (Olomouc-Český Těšín). Historický význam města dokládají i četné památky, např. piaristická kolej, kostel Narození Panny Marie, kostel sv. Valentina, kostel sv. Kříže, rodný dům Sigmunda Freuda i měšťanské domy na náměstí Sigmunda Freuda.

Historie:

Založen byl Frankem z Hückeswagenu v roce 1251 jako osada s městským právem. První písemná zmínka o městě je v listině markrabího Přemysla, pozdějšího krále Přemysla Otakara II., z 12. prosince 1251, v níž Přemysl potvrzuje, že hrabě mimo jiné založil v Příboře farní kostel a klášter. Příborské náměstí obdélníkového tvaru bylo od počátku proťato diagonálou prastaré "polské" obchodní cesty. Název města se v té době uvádí jako Vriburch, (později Freiberg a česky Przybor).
Významnou kapitolou historie města je školství. Velkým přínosem v této oblasti bylo zřízení piaristického gymnázia v roce 1694. S příchodem piaristů do Příbora nastal velký rozmach školství a střední vzdělání mohli získat i žáci z nižších vrstev obyvatelstva. Základní farní škola zde již existovala od roku 1541. Založením českého učitelského ústavu v roce 1875 se město stalo centrem vzdělanosti severovýchodní Moravy. Za dobu existence do roku 1938 vyšla z ústavu řada významných pedagogů a odborníků ve školství a kultuře. Právem se Příboru říkalo „moravská Litomyšl“.
Město patřilo olomouckému biskupství a biskupové byli městu nakloněni. Zvláště kardinál František Dietrichstein, který vylepšil městský znak a udělil městu i řadu privilegii a práv. Jeho znak je doposud umístěn na domě č. p. 6 na náměstí Sigmunda Freuda, kde při pobytech ve městě bydlel. Příbor je rodištěm a působištěm významných osobností, které jej proslavily. Se svou matkou zde žil a navštěvoval farní školu sv. Jan Sarkander. Na nižším gymnáziu studoval a pak zde jedenáct let působit jako kaplan pozdější arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Narodil se zde historik, zakladatel moravského místopisu Řehoř Wolný, filozof a národní buditel Bonifác Buzek, zakladatel psychoanalýzy, čestný občan města Příbora Dr. Sigmund Freud, akademický sochař František Juraň, spisovatel Josef Kresta a další.

Současnost:

Přes některé nevhodné zásahy minulých desetiletí zůstalo historické jádro města unikátní památkou a v roce 1989 bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací. V současné době se na území města nachází 64 nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Většina těchto památek se nachází právě na území památkové rezervace a jejího ochranného pásma. Ochranné pásmo Městské památkové rezervace Příbor bylo vymezeno v roce 1997.

Na dlouhodobém vývoji města se projevuje především poměrně výhodná dopravní poloha, relativní blízkost velkých měst, kvalitní obytné prostředí a rekreačně atraktivní území města i širšího okolí společně s kulturně historickými podmínkami a místními tradicemi. Každoročně je v Příboře pořádáno mnoho kulturních, společenských i sportovních akcí, které jsou podporovány a pořádány jak samotným městem, tak i četnými místními organizacemi a spolky. K těm nejvýznamnějším patří Valentinská pouť, mezinárodní festivaly dechových hudeb, masopust, Svatojánské ohně, Živý Betlém, Majálesy Masarykova gymnázia, Dny evropského kulturního dědictví, jarmarky, festival Freudův sen a mnohé další.

Nejvýznamnějším počinem roku 2015 z hlediska památkové péče bylo dokončení revitalizace zahrad piaristické koleje. Tímto bylo završeno mnohaleté úsilí při opravě největší kulturní památky města Příbor  - piaristické koleje a celého jejího areálu, které započalo roku 1992. V přízemí jižního křídla piaristické koleje dnes sídlí Muzeum Novojičínska a v patře sídlí Základní umělecká škola Příbor a Městská knihovna Příbor. V přízemí severního křídla piaristické koleje se nacházejí prostory využívané pro potřeby města (zasedací místnost zastupitelstva města, obřadní síň) a také jsou tyto prostory využívaný pro konání koncertů, přednášek či pronajímány pro konání soukromým akcí. Zahrady budou sloužit k relaxaci, klidnému trávení volného času lidí všech generací, pořádání komorních koncertů, společenských setkání a romantické prostředí poslouží i k oddávání snoubenců. Význam této plochy spočívá nejen v její návaznosti na budovu bývalé piaristické koleje, ale hlavně v jejím umístění v centru města, a tudíž možnosti využití  občany napříč celým věkovým spektrem i návštěvníky města Příbora.  

Více na: www.pribor.eu a na turistickém informačním portálu města Příbor: http://turista.pribor.eu.

Virtuální prohlídky města Příbora: http://www.pribor.eu/virtualni_prohlidka/.


  

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

- BESKYDY-VALAŠSKO http://www.beskydy-valassko.cz
- Svaz měst a obcí České republiky http://www.smocr.cz/o-svazu/kdo-jsme/default.aspx
- Lašská brána http://www.lasska-brana.cz

- MAS Lašsko http://www.maslassko.cz/


 

Akce

22.4.2017 od 15:00 do 20:00 hodin

Mezinárodní den památek a sídel

Město Příbor Vás zve 22. dubna na Mezinárodní den památek a sídel.
Všechny akce
Příbor - náměstí Sigmunda Freuda
letecký snímek
Piaristická kolej
znak města
vlajka Pribor
pohled od řeky na kostel Narození Panny Marie
Příbor z pohledu od řeky Lubiny
rodný domek Sigmunda Freuda
rodný domek Sigmunda Freuda - expozice
zahrada piaristické koleje (foto: Lukáš Ukropec)
zahrada piaristické koleje (foto: Lukáš Ukropec)
zahrada piaristické koleje (foto: Lukáš Ukropec)
zahrada piaristické koleje (foto: Lukáš Ukropec)
kostel Narozeni Panny Marie
kostel Narození Panny Marie - pohled z podloubí náměstí
detail výmalby refektáře v piaristické koleji
refektář   piaristický klášter
kostel sv. Valentina
kaple sv. Františka Serafinského na starém hřbitově
kostel sv  Kříže
náměstí Sigmunda Freuda
litinová kašna na náměstí Sigmunda Freuda
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load