Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Trinitářský klášter - Zašová

Zašová 45
Zašová, 756 51

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: katalogové číslo: 1000130438
číslo ÚSKP: 19659/8-368
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne

Stavba trinitářského kláštera v Zašové začala vznikat při novostavbě kostela Navštívení P. Marie v r. 1725. Klášter sloužil svému původnímu účelu pouze do roku 1783 a později se mu nevyhnuly přestavby. Přesto spolu s kostelem a jeho výzdobou zůstal významnou památkou na působení tohoto řádu u nás.
 
 

Zašovou v minulosti proslavil obraz tzv. Zašovské P. Marie. 

Původní kostelík, ve kterém byl obraz umístěn, nestačil zájmu poutníků, proto majitelé panství (Žerotínové) přistoupili v 1714 ke stavbě nového prostorného chrámu, do kterého byl r. 1725 obraz slavnostně přenesen. V témže roce bylo započato se stavbou přilehlého kláštera řádu Bosáků Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatců (zkráceně trinitářů).  Po Praze to byl druhý nejstarší klášter tohoto řádu v našich zeních. V roce 1783 nařídil císař Josef II. trinitářské kláštery v celé monarchii zrušit - údajně proto, aby zabránil vyvážení peněz (za vykoupené křesťanské zajatce). Zašovský klášter byl následně prodán do soukromých rukou (s výjimkou  části východního křídla, kde vznikla fara).

V roce 1901 koupil podstatnou část bývalého kláštera dobročinný spolek z Vítkovic a založil zde Ústav sv. Josefa, jehož posláním byla péče o sirotky a postižené děti. (Předstihli tak i známý pražský Jedličkův ústav.) Pro chovanky ústavu vznikla v areálu bývalého kláštera nová budova dívčí školy. Výuku zde zajišťovaly řeholnice - školské sestry de Notre Dame. Školní budova pozoruhodné a v tomto kraji neobvyklé architektury z režného zdiva se stala novou dominantou  tohoto místa.Po roce 1948 tyto nemovitosti "převzal" stát a objekt byl různě stavebně upravován, jak si žádalo jeho momentální využití. V roce 1916 tento bývalý klášterní areál získává obec Zašová, pouze část přiléhající přímo ke kostelu patří stále církvi a slouží nadále jako farní budova.

Přestože je klášter evidován jako kulturní památka, v minulosti zde byly snahy historický vzhled a původní účel stavby spíše potlačit. Také proto vznikl spolek Matice zašovská, jehož členové chtějí přispět k tomu, aby nové využití kláštera respektovalo památnost stavby, aby byla pokud možno obnovena typická klášterní architektura a aby byl brán zřetel i na další duchovní a kulturní souvislosti této stavby.

Na rozdíl od samotného kláštera je přilehlý kostel Navštívení P. Marie stavbou stále a v podstatě citlivě udržovanou. V interiéru kostela i zákristie se dochovalo  množství památek z doby působení bratří trinitářů. Také nejvýznamnější památka kostela i celé obce - oltářní obraz Zašovské Madony byl již opakovaně nákladně restaurován. Stejné odborné peče se dostalo i unikátní pozdně gotické dřevořezbě ukřižovaného Krista v mírně nadživotní velikosti.

Zašovský poutní chrám je zařazen do projektu Zlínského kraje "Otevřené brány".

Dříve samostatná vesnice Veselá tvoří v současnosti administrativně se Zašovou jednu obec, ale má vlastní farnost. Veselský kostel sv. Martina a blízká barokní budova fary tvoří malebnou dominantu této části obce, Také tyto stavby, jako i některé další drobné sakrální památky v obci, jsou evidovány jako kulturní památka. 


Zašová klášter
Klášter Zašová
Poutní areál Stračka Zašová
Kostel a barokní fara ve Veselé
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load