Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Appeltův dům - Liberec

Sokolovské náměstí 14/264
Liberec, 460 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 14996/5-3573
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne

Dům čp. 264-I v rohu Sokolovského náměstí postavil v roce 1794 na místě dvou dřevěných domků obchodník a výrobce sukna Anton Appelt.
 
 

Stavbu uskutečnili Josef Kunze a jeho syn Karl.  V době svého vzniku měl dům i loubí, jehož tvar je dodnes patrný na fasádě, ale později bylo zazděno. V roce 1823 musela rodina Appeltova dům prodat městu (z důvodu finančních těžkostí) a byla zde zřízena reální škola. Z toho důvodu došlo v roce 1837 k přístavbě dlouhého křídla do dvora s učebnami.  Budova však sloužila více účelům. Právě zde vznikl a působil Živnostenský spolek (*1850), také v těchto prostorách byla uskutečněna první liberecká uměleckoprůmyslová výstava v roce 1852. Také zde působil Spolek přátel přírody a několik dalších organizací. V roce 1914 byla reální škola přestěhována na Husovu ulici (dnešní ZŠ).  Poté zde sídlilo několik škol a v roce 1953 byl dům přidělen Průmyslové škole stavební. Díky nim byla škola upravena a touto školou je využívána dodnes.

Appeltův dům
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load