Vyhledávání

Filharmonie Hradec Králové

Funkcionalistická stavba budovy dnešní filharmonie byla postavena v letech 1929 – 1930 podle návrhu architekta Milana Babušky.

Na plochostřechou symetrickou hlavní trojkřídlou budovu na půdorysu H navazuje na severu nižší hmota biografu se sedlovou střechou. Výraz hlavního průčelí objektu byl založen na spolupůsobení hmoty středního nižšího horizontálního křídla členěného vertikálními pásy oken a převýšených hmot vertikálních křídel s nečleněnými fasádami otevřenými pouze vstupy se schodišti a subtilními markýzami a reliéfy sokolů pod korunními římsami. V architektuře objektu se též uplatnily nenatírané přirozeně barevné omítky ve dvou hrubostech a neonové reklamní nápisy. Biograf sestával ze sálu s galerií (778 sedadel), předsálí s šatnami, cukrárny a kuřárny. Hudební doprovod promítaných filmů zajišťoval velký orchestr. Za okupace byla sokolovna konfiskována a původní Grand-bio Sokol bylo přejmenováno na Kino Elektra. V pozdější době došlo k další změně názvu na kino Oko, které poskytovalo zázemí pro orchestr a estrádní divadlo Reflektor. Činnost kina byla ukončena na počátku 90. let. Od roku 1991 sídlí v objektu Filharmonie Hradec Králové navazující na odkaz Sokolské filharmonie, pro kterou byl v letech 2004 – 2005 kinosál adaptován dle projektu arch. Alexandra Wagnera.

Filharmonie Hradec Králové
Filharmonie Hradec Králové

Eliščino nábřeží 777
Hradec Králové, 500 03