Vyhledávání

Divadlo Drak - Hradec Králové

Současné sídlo Divadla Drak představuje adaptaci původního objektu tzv. Studentského domova.

Účelem této instituce (první svého druhu mimo Prahu) bylo zajistit ubytování pro středoškolské mimohradecké studenty. Objekt byl postaven v letech 1922 – 1923 podle návrhu architekta Václava Rejchla ml., který koncipoval domov v duchu uměřeného národního stylu s klasicizujícími prvky. Od roku 1958 je budova využívána pro účely loutkového divadla (nyní Divadlo Drak), s čímž souvisí rozsáhlé stavební úpravy a rovněž přístavba (kolaudováno 1963), které změnily původní symetrickou kompozici objektu. Divadlo je od roku 2010 propojeno spojovacím krčkem se sousední budovou v areálu bývalých Nálepkových kasáren (vojenské zásobárny), kde vznikl Labyrint Divadla Drak s muzeem, divadelní laboratoří a studiovou scénou.

divadlo Drak
divadlo Drak

Hradební 632
Hradec Králové, 500 03