Vyhledávání

Adalbertinum - Hradec Králové

Adalbertinum (dříve Diecézní spolkový dům sv. Vojtěcha) bylo postaveno na místě staré vojenské prádelny dle návrhu Ing. Františka Hellmanna z Jaroměře.

Základní kámen byl položen na svátek sv. Vojtěcha dne 23. dubna 1896, stavba měla být dokončena u příležitosti 900. výročí umučení tohoto světce. Slavnostní otevření a vysvěcení budovy proběhlo ve spojitosti s 1. katolickým sjezdem v roce 1897.

Monumentální historizující čtyřkřídlé budově s obdélným půdorysem dominuje v průčelí trojice rizalitů zastřešené cibulovými báněmi. Ve štítu středního rizalitu se nacházela freska zobrazující návrat sv. Vojtěcha z Říma do Čech, později nahrazena hradeckým lvem. Pseudobarokní fasáda se vyznačuje vysokým řádem pilastrů a bohatou štukovou výzdobou okenních šambrán a vstupního portálu.

V objektu se kromě společenských prostorů (sál s pódiem a galerií zasahující do dvou podlaží, spolkové místnosti) nacházely mimo jiné tělocvična, restaurace, pivní a vinné sklepy, tiskárna, knihkupectví nebo noclehárny pro katolické tovaryše. Ve druhém patře byla situována kaple sv. Vojtěcha s oltářem od Antonína Suchardy. Po zabrání objektu státem v r. 1948 zde vznikla osvětová beseda a prostor byl využíván pro pořádání kulturních akcí.

Adalbertinum interiér
Adalbertinum

Československé armády 300
Hradec Králové, 500 03