Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Stará papírna, pobočka Regionálního muzea - Žatec

Volyňských Čechů 733
Žatec, 438 01

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Památka místního významu
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: Út-Pá 10-17, So 13-17 hod.

Památka přístupná za dobrovolné vstupné

Památka bude přístupná: 17.9.2022 od 13:00 do 18:00 hodin

Při EHD 2022 bude kromě prohlídky stálých expozic zpřístupněna výstava "Papír, taška, krabice", pojednávající o historii továrny, jejích provozech, výrobcích i zaměstnancích. Provoz papírny byl ukončen právě před 20 lety.

Odpovědná osoba
Jméno: Radmila
Přijmení: Holodňáková
Telefon: 602724628
Svého času největší kartonážka v Rakousko-Uhersku, dnes zčásti přebudovaná pro provoz muzea, s expozicí o dějinách průmyslu v Žatci. Otevřena od prosince 2015. V současnosti probíhá rekonstrukce dolní poloviny objektu, po jejímž dokončení zde bude umístěn archiv města Žatce a kuželna.
 
 

Objekty žatecké kartonážky v dnešní ulici Volyňských Čechů postupně vybudoval v letech 1878 - 1889 Moritz Lűdersdorf.  Ke konci 19. století byla tato továrna největší kartonážkou v celém Rakousko-Uhersku. Tehdy zaměstnávala na 300 lidí a vyráběla především lékárnické a klenotnické krabičky, kartonáž pro cukrovinky a kosmetiku. K potisku krabic měl závod vlastní tiskárnu. Další tovární hala byla přistavěna v roce 1909. Tím se nejen zvýšil objem výroby, ale i sortiment, a součástí závodu se stala i knihtiskárna. Roku 1945 byla papírna na základě Benešových dekretů rodině odebrána, přešla na československý stát a sloužila svému účelu až do r. 2002, kdy byl provoz zastaven. V dalších letech objekt chátral. V r. roce 2014 započala rozsáhlá rekonstrukce části areálu. Od listopadu 2015 slouží tyto prostory Regionálnímu muzeu K. A. Polánka jako depozitář, v části jsou prostory pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, stálá expozice "Z dějin žateckého průmyslu" a výstava o průběhu rekonstrukce objektu. V průjezdu jsou instalovány desky z dnes již neexistujícího památníku na zrušení roboty na Žatecku a dále jsou zde umístěna táhla z bývalého řetězového mostu přes Ohři. Model tohoto mostu je možné vidět v hlavní budově muzea.

Nově zrekonstruovaná část  papírny, r. 2015
Pohled na jižní část rekonstruovaného objektu Staré papírny
Historická budova papírny na poč. 20. stol.
V prosinci 2015 ve Staré papírně otevřelo Regionální muzeum v Žatci expozici Z dějin průmyslu v Žatc
Pamětní desky o zrušení roboty byly instalovány v průjezdu Staré papírny v květnu 2016
Ve vstupních prostorách průjezdu Staré papírny jsou instalována táhla z bývalého řetězového mostu v
Řetězový most přes Ohři z r. 1827
Výstava \
Výstava o bývalé papírně je k vidění v přízemí budovy
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load